ช่องทางในการชำระค่ามัดจำ และชำระค่าเรียน


1. เงินสด

2. เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

3. โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

- บัญชีธนาคารในกรุงเทพมหานคร -

กรณีโอนผ่านตู้ATMกรุณาเลือกประเภทบัญชีเป็น "ออมทรัพย์"

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสาทร ประเภท กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 101 - 3 - 01017 - 1


2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสาทร ประเภทกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี
170 - 6 - 01003 - 6


3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุคคโล
ประเภทกระแสรายวัน
เลขที่ 114 - 3 - 13404 - 5- บัญชีธนาคารในจังหวัดชลบุรี -

1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนอัสสัมชัญ-ศรีราชา ประเภทกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 982 - 3 - 00080 - 8


- บัญชีธนาคารในจังหวัดเชียงใหม่ - 

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประตูช้างเผือก ประเภท กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 550 - 3 - 04181 - 4* เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ หรืออีเมลสำเนาใบโอนเงินและระบุชื่อของท่านและชื่อหลักสูตรที่เรียนมาที่

สาขากรุงเทพฯ FAX . 0 2670 3460 E-Mail :
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สาขาศรีราชา FAX . 0 38 338 999 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สาขาเชียงใหม่ FAX . 0 53 216 455 E-Mail :
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it