นักเรียนเก่า/ไม่ได้เรียนต่อเนื่อง

สำหรับนักเรียนเก่า/นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อเนื่อง หากต้องการลงทะเบียนเรียน สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

1.ตรวจสอบ
ตรวจสอบข้อมูลของคอร์สที่สามารถลงได้ แบ่งเป็น 2 กรณี

1.1 หยุดเรียนไม่เกิน 2 เทอม สอบผ่านเทอมสุดท้ายที่เคยเรียน สามารถสำรองที่นั่งได้
สอบไม่ผ่านเทอมสุดท้ายที่เคยเรียน จะต้องลงเรียนซ้ำคอร์สเดิม แต่หากต้องการเรียนคอร์ส์ที่สูงขึ้นจะต้องสอบ placement test (รายละเอียด คลิก)
1.2 หยุดเรียนเกิน 2 เทอม นักเรียนจะต้องสอบ placement test เพื่อประเมินคอร์สเรียนที่เหมาะสม

2.สำรองที่นั่ง
หลังจากทราบคอร์สที่สามารถลงได้จากข้อ 1 ให้ตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ หากมีที่นั่งว่างสามารถจองที่นั่งได้และต้องทำการชำระเงินภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง

3.การชำระเงิน
โดยชำระเป็นเงินสดที่รร. หรือผ่านการโอนเงินไปยังบัญชีของรร. และส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมายังอีเมล์ของรร. (กรุณาดูข้อมูลที่ ติดต่อเรา) พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลและคอร์สเรียนที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว

รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสาทร ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 101-3-01017-1