วาเซดะ กรุงเทพ

Summer Course Pre Elementary อายุ 12-14 ปี

Summer course

กลับมาแล้วครับกับคอร์สสำหรับน้องๆ 12-14 ปี!!!
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 29 มีนาคม- 8 เมษายน 64
เวลา 9.00 – 14.25 น.

จำนวน 33 ชั่วโมง 20 นาที ราคา 7,500 บาท
สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจ ชื่นชอบ และหลงใหลในญี่ปุ่น
มาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้นที่เข้มข้น จริงจัง
เรียนรู้และฝึกทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน แต่แฝงไปด้วยความสนุก
เพื่อปูพื้นฐานสู่การเรียนคอร์ส Elementary 1

Summer Course Elementary อายุ 15 ปีขึ้นไป

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในเครือมหาวิทยาลัยวาเซดะ
แล้วคุณจะรู้ว่า… ภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว

หลักสูตรระยะสั้นช่วงปิดเทอม (เรียนที่โรงเรียน)
สำหรับผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

เข้มข้นจริงจังและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน กับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
ค่าเล่าเรียน 6,900 บาท จำนวน 33 ชั่วโมง

คอร์สสำหรับน้องๆ ที่ชอบภาษาญี่ปุ่น และตั้งใจจะเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูพื้นฐานอย่างถูกต้อง
กับครูชาวญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มแรก และปรับตัวให้คุ้นชินกับการเรียนที่เน้นการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนไปพร้อมๆ กัน

คอร์สนี้เป็นคอร์ส elementary level ที่ออกแบบให้นักเรียนได้เรียนตัวอักษรเบื้องต้น ฮิรางานะ คำศัพท์ รูปประโยคง่ายๆเบื้องต้น
ผ่านการสอนของครูชาวญี่ปุ่นที่ใช้วิธีการสอนให้น้องๆ ซึมซับและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

++การเริ่มเรียนภาษาใหม่สำหรับเด็กไม่ใช่เรื่องยาก แต่การปรับตัวเข้ากับวิธีการเรียนการสอนแบบญี่ปุ่น
และเพื่อนร่วมชั้นหลากหลายวัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ++