Summer Course
สาขา กรุงเทพ

25 มี.ค – 3 เม.ย 2563
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 14.25 น.
สำหรับน้องๆอายุ 12-14 ปี

เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าหลักสูตรสุดสัปดาห์ Elementary 1

ในรูปแบบการเรียนที่เข้มข้นและจริงจังขึ้นกว่าเดิม

ค่าเล่าเรียน 7,500 บาท จำนวน 33 ชั่วโมง 20 นาที

สำหรับเตรียมความพร้อม เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

ใช้หนังสือ”ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ”

02-670-3456 / 080269-0678
Facebook : wasedathailand
Line : wasedathailand

Course Elementary 1
สาขา กรุงเทพ

25 มี.ค. – 3 เม.ย. 2563
เรียนจันทร์ – เสาร์ 9.00 – 14.25 น.
สำหรับผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

แล้วคุณจะรู้ว่า… ภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว
หลักสูตรระยะสั้นช่วงปิดเทอม
เรียนรู้และฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
ในรูปแบบการเรียนการสอน
ที่เข้มข้นจริงจังและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เทียบเท่า หลักสูตร Elementary 1
สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

ใช้หนังสือ Waseda Kana Workbook (Hiragana)
และ หนังสือ Minnano Nihongo บทที่ 1-3
ค่าเล่าเรียน 7,500 บาท จำนวน 37.5 ชั่วโมง

02-670-3456 / 080269-0678
Facebook : wasedathailand
Line : wasedathailand

Summer Course
สาขา ศรีราชา

25 มีนาคม – 3 เมษายน 2563
เรียนจันทร์ – เสาร์ 9.00 – 14.25 น.
สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป

แล้วคุณจะรู้ว่า… ภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว
หลักสูตรระยะสั้นช่วงปิดเทอม
เรียนรู้และฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
ในรูปแบบการเรียนการสอน
ที่เข้มข้นจริงจังและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เทียบเท่า หลักสูตร Elementary 1
สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

ใช้หนังสือ Waseda Kana Workbook (Hiragana)
และ หนังสือ Minnano Nihongo บทที่ 1-3
ค่าเล่าเรียน 7,500 บาท จำนวน 37.5 ชั่วโมง

038-338-999 / 083-605-2234
Facebook : Waseda Sriracha
Line : @wasedasriracha

คอร์สสำหรับเด็กอายุ 12-14 ปี ที่ชอบภาษาญี่ปุ่น และตั้งใจจะเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูพื้นฐานอย่างถูกต้องกับครูชาวญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มแรก และปรับตัวให้คุ้นชินกับการเรียนที่เน้นการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนไปพร้อมๆ กัน

คอร์สนี้เป็นคอร์ส pre-elementary level ที่ออกแบบให้นักเรียนได้เรียนตัวอักษรเบื้องต้น ฮิรางานะ คำศัพท์ รูปประโยคง่ายๆ เบื้องต้น ผ่านการสอนของครูชาวญี่ปุ่นที่ใช้วิธีการสอนให้น้องๆ ซึมซับและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการเรียนภาษาในคอร์สทั่วไประดับ elementary

 

++การเริ่มเรียนภาษาใหม่สำหรับเด็กไม่ใช่เรื่องยาก แต่การปรับตัวเข้ากับวิธีการเรียนการสอนแบบญี่ปุ่น และเพื่อนร่วมชั้นหลากหลายวัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ++