คอร์สสำหรับเด็กอายุ 12-14 ปี ที่ชอบภาษาญี่ปุ่น และตั้งใจจะเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูพื้นฐานอย่างถูกต้องกับครูชาวญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มแรก และปรับตัวให้คุ้นชินกับการเรียนที่เน้นการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนไปพร้อมๆ กัน

คอร์สนี้เป็นคอร์ส pre-elementary level ที่ออกแบบให้นักเรียนได้เรียนตัวอักษรเบื้องต้น ฮิรางานะ คำศัพท์ รูปประโยคง่ายๆ เบื้องต้น ผ่านการสอนของครูชาวญี่ปุ่นที่ใช้วิธีการสอนให้น้องๆ ซึมซับและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการเรียนภาษาในคอร์สทั่วไประดับ elementary

++การเริ่มเรียนภาษาใหม่สำหรับเด็กไม่ใช่เรื่องยาก แต่การปรับตัวเข้ากับวิธีการเรียนการสอนแบบญี่ปุ่น และเพื่อนร่วมชั้นหลากหลายวัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ++

สาขากรุงเทพ