กำหนดการประจำเทอม 5/2022 สาขาเชียงใหม่

***หมายเหตุ วาเซดะสาขาเชียงใหม่ มี 5 เทอมต่อปี***