กำหนดการประจำเทอม 3/2021 สาขาเชียงใหม่

กำหนดการสำคัญเทอม5 วาเซดะ

***หมายเหตุ วาเซดะสาขาเชียงใหม่ มี 5 เทอมต่อปี***