สถาบันสอนภาษาประเทศญี่ปุ่นระยะยาว

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เข้าร่วมกับสถาบันสอนภาษาในประเทศญี่ปุ่นหลากหลายสถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า 12 สถาบัน และมีมาตรฐานรับรองในเรื่องของการสอนภาษาให้กับชาวต่างชาติ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่หลากหลายภูมิภาคในญี่ปุ่น เพื่อรองรับและให้คำปรึกษากับผู้สนใจที่ต้องการไปเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว หลักสูตรภาคฤดูร้อน

หลักสูตรระยะยาว 6 เดือน – 2 ปี ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

January

April

July

October

ระยะเวลาการสมัคร

เปิดรับสมัครล่วงหน้า 6-8 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน

สถาบันภาษาที่เปิดสอนหลักสูตรระยะยาว

(CJL) Center for Japanese Language, Waseda University

(CJL) Center for Japanese Language, Waseda University
Location: Tokyo

JET Academy
Location: Tokyo

Bunka Institute of Language
Location: Tokyo

ARC Academy Japanese Language School
Location: Tokyo / Kyoto

ISI Japanese Language School

ISI Japanese Language School
Location: Tokyo / Kyoto / Nagano

KAI Japanese Language School
Location: Tokyo

Sendagaya Japanese Institute

Sendagaya Japanese Institute
Location: Tokyo

ECC Kokusai College of Foreign Languages
Location: Osaka

ECC Japanese Language Institute, Nagoya school
Location: Aichi / Tokyo / Hyogo

Yokohama YMCA Japanese Language School
Location: Kanagawa

Yu Language Academy Sapporo
Location:  Sapporo

Kobe YMCA College
Location:  Kobe, Hyogo

Kitakyushu YMCA College
Location:  Kitakyushu