โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (เชียงใหม่)

ที่อยู่: เลขที่ 17/14 ถนนกู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

วันทำการ: เปิดทำการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

Waseda Chiang Mai Social Media