สัมมนาสไตร์ญี่ปุ่น
promotion

หลักสูตรอบรมส่งท้ายปี 2022

“พัฒนาคน พัฒนาทีม พัฒนาองค์กร สไตล์ญี่ปุ่น” ครบใน 3 หลักสูตร 3 สไตล์

เรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) และการปฏิบัติ (Action Learning) ผสมผสานเทคนิคการโค้ช (Coaching) พร้อมยกตัวอย่างจริงทั้งของญี่ปุ่นและไทย

รูปแบบ On-site โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 (Em-Space) สาทรใต้ และ Online โดย Zoom

pinyo

หลักสูตรที่1

อิคิไก เพื่อความสุขในการทำงาน
(Ikigai to Kokorozashi)

Ikigai ฉบับ update ล่าสุด สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานอย่างมีความสุข
การออกแบบเส้นทางการทำงาน (Career Path) เพื่อความเป็นมืออาชีพ
โดยใช้โคโคโระซาชิ ในการค้นหาโมเดลธุรกิจ (Business Model)
ที่ใช่ สำหรับคุณ

โดย ดร. ภิญโญ รัตนพันธุ์
โค้ช IKIGAI และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรเชิงบวก

  • On-site วันที่ 8 ธันวาคม 2565
  • Online วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตรที่ 2

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานแบบญี่ปุ่น
(Team Motivation Technique
by Ho-Ren-So-O-Hi-Ta-Shi)

เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแรงจูงใจ สไตล์ญี่ปุ่น และการออกแบบ Motivation Factor ที่ใช่สำหรับลูกน้องแต่ละคน

อ. ปฐมภัค รักวัฒนกุล
โค้ช และวิทยากรเชี่ยวชาญด้านการสร้างทีมงานและผู้บริหาร

  • On-site วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
  • On-site วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

*สอนระบบ Hybrid (ผสมผสาน On-site และ Online)*

หลักสูตรที่ 3

ศิลปะการสื่อสาร เจรจาด้วยหัวใจ สไตล์ญี่ปุ่น
(The Art of Communication by Omotenashi)

การสื่อสารและเจรจาเหนือความคาดหมาย
ตามแนวคิดและปรัชญาญี่ปุ่น Ichigo-ichie และ Kodawari ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่

ผศ.ดร. บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์
อาจารย์ วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ในองค์กร

  • On-site วันที่ 7 ธันวาคม 2565 
  • Online วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565