สถาบันสอนภาษาประเทศญี่ปุ่นระยะสั้น

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เข้าร่วมกับสถาบันสอนภาษาในประเทศญี่ปุ่นหลากหลายสถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า 12 สถาบัน และมีมาตรฐานรับรองในเรื่องของการสอนภาษาให้กับชาวต่างชาติ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่หลากหลายภูมิภาคในญี่ปุ่น เพื่อรองรับและให้คำปรึกษากับผู้สนใจที่ต้องการไปเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว หลักสูตรภาคฤดูร้อน

หลักสูตรระยะสั้น (Short term) 2 สัปดาห์ – 3 เดือน ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

resume

January

resume

April

resume

July

resume

October

ระยะเวลาการสมัคร

เปิดรับสมัครล่วงหน้า 2 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน

สถาบันภาษาที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น

ARC Academy Japanese Language School
Location: Tokyo / Kyoto / Osaka

ISI Japanese Language School
Location: Tokyo / Kyoto / Nagano

KAI Japanese Language School
Location: Tokyo

Sendagaya Japanese Institute
Location: Tokyo

ECC Kokusai College of Foreign Languages
Location: Osaka

ECC Japanese Language Institute, Nagoya school
Location: Aichi

Yu Language Academy Sapporo
Location:  Sapporo