การสอบวัดระดับ Placement Test

เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อประเมินจัดชั้นเรียนที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน โดยการสอบจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากสอบแล้วจะทราบผลทันที

ขั้นตอนการสอบ

1.ติดต่อขอสอบ โดยแต่ละสาขามีช่วงเวลาทดสอบแตกต่างกันดังนี้

– สาขากรุงเทพ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ แจ้งล่วงหน้า 1 วัน ติดต่อสอบถามทาง Line : https://lin.ee/ABbZbJh

– สาขาศรีราชา : วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 9.00-15.00 น., วันเสาร์และวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามทาง Line : https://lin.ee/cGwOcmF

– สาขาเชียงใหม่ : วันจันทร์-พฤหัสบดี และวันเสาร์-อาทิตย์ แจ้งล่วงหน้า 1 วัน ติดต่อสอบถามทาง Line : https://lin.ee/rSiGlc6

2.กรอกแบบสอบถาม ในส่วนนี้ผู้สอบกรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น และการสอบ JLPT ให้ครบถ้วนเนื่องจากมีผลต่อการเลือกชุดข้อสอบของเจ้าหน้าที่ ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ Elementary-Advance

3.ชำระค่าสอบ : 200 บาททุกสาขา กรุณาชำระก่อนเข้าสอบ

4.เริ่มทดสอบข้อเขียน โดยข้อสอบจะแบ่งเป็น multiple choice (มีตัวเลือกให้เลือกตอบ) และการเขียนตัวอักษรหรือการแปลประโยค ขึ้นอยู่กับระดับของข้อสอบ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เมื่อทำข้อสอบเสร็จนำส่งเจ้าหน้าที่

5.สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์จะตรวจข้อสอบและประเมินระดับความรู้ของผู้สอบอย่างคร่าวๆ เพื่อเตรียมการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบ

6.ผลสอบ อาจารย์จะทำการประเมินชั้นเรียนที่เหมาะสมให้ และ/หรือชั้นเรียนใกล้เคียงที่สามารถลงเรียนได้

Download แบบสอบถาม (สำหรับสาขากรุงเทพฯ) >>>> แบบสอบถาม สอบ Placement Test BKK (344 downloads)

Download แบบสอบถาม (สำหรับสาขาศรีราชา ชลบุรี) >>>> แบบสอบถาม สอบ Placement Test SRC (99 downloads)

Download แบบสอบถาม (สำหรับสาขาเชียงใหม่) >>>> แบบสอบถาม สอบ Placement Test CNX (104 downloads)