คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น
ติว JLPT

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนชาวไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน โดยตั้งอยู่ที่ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสาทรใต้ ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานครและมีสาขาที่ศรีราชา ชลบุรี และเชียงใหม่ โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนชาวไทยโดยเฉพาะ โดยใช้คณาจารย์ชาวญี่ปุ่นซึ่งล้วนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่น จัดแบ่งการเรียนการสอนตามระดับความรู้ของผู้เรียนตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปจนถึงระดับสูง มุ่งพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างสมดุลและมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานในชีวิตจริง

หลักสูตรที่เปิดสอน

รูปแบบการเรียนภาษาญี่ปุ่นกับวาเซดะ

เรียนที่สถาบัน

เรียน Online

ภาษาญี่ปุ่นของคุณอยู่ในระดับไหน?

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ตระหนักถึงความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) เพื่อการศึกษาต่อหรือเพื่อการทำงาน จึงได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเทียบระดับของตนเอง กับการสอบวัดระดับดังนี้

รีวิวจากนักเรียนวาเซดะ

เริ่มต้นจากความไม่รู้จนมีวันนี้ ไม่ผิดหวังที่เลือกเรียนกับวาเซดะ

คุณชาช่า WASEDA DAY1-DAY4

8 เดือนจากคนไม่รู้สู่ N3 ใครว่าเป็นไปไม่ได้? ที่นี่ทำให้มันเป็นจริง มาแล้วกับนักเรียนหลายรุ่น

คุณเชอรี่ WASEDA DAY1-DAY3 SEAPS-T (Hub Sumitomo Wiring System Group)

วิธีการสอนของวาเซดะมีความหลากหลาย และเนื้อหาที่แน่นมากๆ มีการฝึกพูด ทำให้เราได้ฝึกอะไรใหม่ๆ

คุณฝน WASEDA DAY4-DAY-JP2
Hokkaido Japanese Language Academy
Sapporo Main Campus

มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เก่ง แม่นยำ ความรู้แน่นกว่าคนอื่นๆ ที่มาพร้อมกัน เขาเรียนที่ไหนมานะ? และคำตอบที่ได้ “วาเซดะ” 

คุณมิว WASEDA DAY3-DAY5/DAY-JP2

ข่าวสารและกิจกรรม

youtube waseda