การชำระค่าเรียน

นักเรียนที่ได้สำรองที่นั่งไว้จะต้องชำระค่าเรียนภายในกำหนด ซึ่งทางรร.ประกาศไว้ โดยชำระเป็นเงินสดที่รร. หรือผ่านการโอนเงินไปยังบัญชีของรร. และส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมายังอีเมล์ของรร. (กรุณาดูข้อมูลที่ ติดต่อเรา) พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลและคอร์สเรียนที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว

รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสาทร
ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 101-3-01017-1
**สำหรับนักเรียนใหม่ กรุณาติดต่อโรงเรียนก่อนชำระค่าเล่าเรียน**

**กรณีที่นักเรียนสำรองที่นั่งแล้ว แต่ไม่ชำระค่าเรียนภายในกำหนด ที่นั่งจะถูกตัดอัตโนมัติ หากนักเรียนต้องการเรียนต่อจะต้องตรวจสอบที่นั่งอีกครั้ง หากมีที่นั่งว่างจะต้องชำระค่าเรียนพร้อมกับค่าธรรมเนียมล่าช้า 200 บาท**