Day Course หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นกลางวันเร่งรัด

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น ในระยะเวลาสั้น
•    สำหรับผู้ที่วางแผนจะไปศึกษาต่อ หรือ ผู้ที่ต้องการทำงานที่ญี่ปุ่น
•    สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น
•    มีการฝึกฝนกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการใช้
ชีวิตประจำวัน และการ เรียนในประเทศญี่ปุ่น

ดูรายละเอียดคอร์สเรียน

Evening Course หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคค่ำ

 • เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ทำงานหรือนักศึกษาที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานในอนาคต
 • นอกจากได้เรียนรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีการแนะนำคำศัพท์หรือ รูปประโยคที่ใช้ในสำนักงานอีกด้วย
 • หลักสูตรนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนแต่จะเน้นทักษะการพูดและการฟังเป็นพิเศษ
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน

Weekend Course หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสุดสัปดาห์

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่กำลังเรียนในสถานศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไป
 • การเรียนการสอนมีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูงเพื่อเน้นทุก ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ยังมีหลักสูตรเพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆเป็นพิเศษ เช่น การเตรียมสอบวัดระดับ เป็นต้น
 • สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน

Japanese Fun Course หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 12-14 ปี

 • เป็นกิจกรรมการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่กับการทำกิจกรรมวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช่วงวัยระหว่าง 7 – 14 ปี โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงปิดเทอม เดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม ของทุกปี
 • Japanese Fun Course ไม่ใช่การเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มงวด แต่จะเป็นการผสมผสานการเรียนภาษาร่วมกับกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษา
 • หลักสูตรการเรียนของ Japanese Fun Course ได้ถูกออกแบบมา สำหรับกลุ่มนักเรียนระดับอายุนี้โดยเฉพาะ สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนสำหรับเด็ก
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน

Summer Course หลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 12-14 ปี

 • คอร์สสำหรับน้องๆ ที่ชอบภาษาญี่ปุ่น และตั้งใจจะเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูพื้นฐานอย่างถูกต้องกับครูชาวญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มแรก และปรับตัวให้คุ้นชินกับการเรียนที่เน้นการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนไปพร้อมๆ กัน
 • คอร์สนี้เป็นคอร์ส elementary level ที่ออกแบบให้นักเรียนได้เรียนตัวอักษรเบื้องต้น ฮิรางานะ คำศัพท์ รูปประโยคง่ายๆเบื้องต้น ผ่านการสอนของครูชาวญี่ปุ่นที่ใช้วิธีการสอนให้น้องๆ ซึมซับและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน

Japan Study Trip หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น

 • เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์และเพื่อน ๆ ในประเทศเจ้าของภาษา
 • สัมผัสความเป็นอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่นด้วยการพักกับครอบครัวโฮส
 • เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆที่สนใจศึกษาต่อในอนาคต พร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันนั้นๆโดยตรง
 • เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สืบทอดมายาวนานผ่านกิจกรรมวัฒนธรรม เช่น พิธีชงชา การเขียนพู่กัน ฯลฯ
 • ทัศนศึกษาในย่านชื่อดัง อาทิ อะสะคะซะ ชินจูกุ อากิฮาบะระ ฯลฯ
 • ท่องไปกับโลกจินตนาการของเหล่าการ์ตูนที่โตเกียวดิสนีย์
 • ตารางกิจกรรมแต่ละรอบอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน

Thai Language Course

 • เป็นหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เน้นการพัฒนา 4 ทักษะพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อม ๆ กัน
 • ดำเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอน ผ่านบทสนทนาจำลองสถานการณ์สมมุติซึ่งจะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนเมื่อนำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน