DO Course Training Program

WASEDA Digital for Occupation Training Program (DO Training Program)

แบ่งเป็น 4 Modules ดังนี้
*สามารถเลือกเรียนเป็น Module หรือเหมารวมเป็นหลักสูตรได้*


1. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน
2. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและการสร้างเนื้อหา
3. กลยุทธ์การใช้เครื่องมือออนไลน์และแนวทางธุรกิจออนไลน์
4. หลักการขายออนไลน์แพลตฟอร์มเครื่องมือและ แอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจออนไลน์

Brand Building

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน: การผสานความชัดเจนสไตล์ญี่ปุ่นกับวิธีคิดแบบดิจิทัล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณถ้า:

• มีแบรนด์เป็นของตนเอง แต่ทำอย่างไรก็ไม่ติดตลาดซักที อยากให้ลูกค้ารู้จัก
• ไม่พอใจกับการสร้างแบรนด์ในปัจจุบัน รู้สึกไม่ตอบโจทย์
• ขาดความมั่นใจในการสร้างแบรนด์ กังวลและไม่รู้ที่ทำอยู่ใช่หรือเปล่า
• ต้องการให้แบรนด์มีเอกลักษณ์ชัดเจน น่าเชื่อถือ ดึงดูดใจลูกค้าได้
• ต้องการขั้นตอนการสร้างแบรนด์ เพื่อให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่ง
• ต้องการรู้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ฉบับย่อ สั้นๆ เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง

สอนโดย : ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (อ.โบว์)
จำนวน 30 ชั่วโมง (10 ครั้ง) วันที่ 11 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564
เรียนวัน : พุธ, วันศุกร์ เวลา 13.30-16.30 น.
ค่าอบรม : 30,000 บาท/คน รับจำนวน 30 คน

Digital Marketing

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและการสร้างเนื้อหาเพื่อให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณถ้า:

• คุณต้องการขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้แบรนด์ของคุณมั่นคง ในโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ
• คุณต้องการจัดธีมและรูปแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ชม
• คุณต้องการมั่นใจในเนื้อหาที่คุณจะปล่อยออกไป

สอนโดย : • คุณณัฐพล ม่วงทำ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของเพจการตลาดวันละตอน, ผู้เขียน DATA-DRIVEN MARKETING และ Personalised Marketing, ผู้บรรยาย “Data for Marketing”
จำนวน 40 ชั่วโมง (10 ครั้ง) วันที่ 15 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564
เรียนวัน : จันทร์, ศุกร์ เวลา 13.00-17.00 น.
ค่าอบรม : 50,000 บาท/คน รับจำนวน 30 คน

กลยุทธ์การใช้เครื่องมือออนไลน์และแนวทางธุรกิจออนไลน์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณถ้า:

• คุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ตลาดดิจิทัล
• คุณต้องการปรับตัวเองในทุกด้านเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน
• คุณต้องการความรู้รอบด้านเกี่ยวกับเครื่องมือออนไลน์

สอนโดย : คุณอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล ผู้ก่อตั้ง และ CEO of Realsmart.co.th MintedAcademy.com, Google Partner Academy Trainer, Partner Academy Speaker, Facebook Certified Training Partner
จำนวน 30 ชั่วโมง (10 ครั้ง) วันที่ 20 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2564
เรียนวัน : พุธ , ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ค่าอบรม : 65,000 บาท/คน รับจำนวน 30 คน

หลักการขายออนไลน์แพลตฟอร์มเครื่องมือและแอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจออนไลน์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณถ้า:

• คุณต้องการพัฒนา ใช้กลยุทธ์ E-Commerce ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
• คุณต้องการตรวจสอบผลกระทบของ E-Commerce โดยเน้นธุรกิจอื่น ๆ ที่มีอยู่
• คุณต้องการปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

สอนโดย : ดร. สุปราณี อุ่ยยะเสถียร Partner Lazada, Shopee, JD.com
ประสบการณ์จากแขกรับเชิญและผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ

จำนวน 30 ชั่วโมง (10 ครั้ง) วันที่ 23 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2564
เรียนวัน : อังคาร , พฤหัสบดี เวลา 13.30-16.30 น.
ค่าอบรม : 40,000 บาท/คน รับจำนวน 30 คน

1. วิธีการฝึกอบรม

– เป็นรูปแบบการบรรยาย , ปฏิบัติ , นำเสนอโครงงาน
– ในการอบรมตลอดหลักสูตร ผู้อบรมต้องนำ Notebook มาเอง

2. ผ่านการอบรม

– ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด

3. จบหลักสูตร

– ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากWASEDA EDUCATION THAILAND

4. สถานที่เรียน

– บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ชั้น5 ห้องเลขที่ 501 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม คุณรณิดา เชี่ยวชาญวลิชกิจ โทร. 02 – 6703456

5. การชำระเงิน

– ชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสาทร ประเภทกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่บัญชี 101-3-01017-1
เมื่อชำระแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน
พร้อมทั้งรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน
(ชื่อบริษัท , ที่อยู่ , เลขประจำตัวผู้เสียภาษี) มาที่ E-mail : info@waseda.ac.th

* ค่าใช้จ่ายในการอบรม ทางบริษัทหรือหน่วยงานสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200 %

digital maketing