21/8/60 อัพเดทตารางคอร์สเรียนเทอม 4/2560 วาเซดะกรุงเทพ สาขาศรีราชา และสาขาเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางแถบเมนูด้านซ้าย

21/8/60 Japanese Fun Course หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับเด็กอายุ 7-14 ปี เปิดรับสมัครแล้ว ปิดเทอมนี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นกับอาจารย์เจ้าของภาษากันเถอะ!!!


กรุงเทพ ศรีราชา เชียงใหม่ << คลิกสาขาที่ต้องการดูรายละเอียด

21/8/60 วาเซดะเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทดลองเรียนฟรี ณ วันที่ 26,27 สิงหาคม และ 23,24 กันยายน 2560
<<< คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด

----------------------------------------------------------------------------------

ใบสมัครและตารางคอร์สเรียน

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (กรุงเทพฯ)
Waseda Japanese Language and Culture School - Bangkok

DOWNLOAD APPLICATION FORM - BKK.
DOWNLOAD COURSE SCHEDULE FOR TERM 4 / 2017


Bangkok Branch : Tel. 0 - 2670-3456 , 080 - 269 - 0678
---------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (ศรีราชา)
Waseda Japanese Language and Culture School - Sriracha

DOWNLOAD APPLICATION FORM - SRIRACHA
DOWNLOAD COURSE SCHEDULE FOR TERM 4 / 2017

Sriracha Branch : Tel. 0 - 3833 - 8999 , 083 - 605 - 2234
---------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (เชียงใหม่)
Waseda Japanese Language and Culture School - Chiang Mai

DOWNLOAD APPLICATION FORM - CHIANG MAI
DOWNLOAD COURSE SCHEDULE FOR TERM 4 / 2017


Chiang Mai Branch : Tel. 0 - 5321 - 1888 , 089 - 139 -2662
---------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนและต้องการสมัครเรียนในคอร์ส Elementary กรุณาตรวจสอบที่นั่งก่อนทำการสมัครเรียน
ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน กรุณาดูเมนูด้านซ้าย หัวข้อ "Placement Test"

------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

ติดตามข่าวสาร ประกาศต่างๆได้ทางเว็บไซต์ หรือ facebook ของโรงเรียน

www.facebook.com/wasedathai

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละสาขา

---------------------------------------------------------------------------------------------