iay INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE School

IAY INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE

LOCATION: Sapporo, Hokkaido

ABOUT SCHOOL

เป็นผู้บุกเบิกด้านการสอนภาษาในเมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด ก่อตั้งมานานกว่า 45 ปี ในปี ค.ศ. 1972 ได้มีการเชิญชาวต่างชาติมากมายมาสอนการเป็นล่ามแปลภาษา เพื่อสนับสนุนการจัดงานกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวที่ซัปโปโร ผู้ก่อตั้งได้เห็นว่าชาวต่างชาติเหล่านั้น ประสบความยากลำบากในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากที่เคยมีประสบการณ์  ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษา แนะนำวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม เพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเขา นอกจากสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักรียนชาวต่างชาติแล้ว ที่โรงเรียนก็ยังมีการสอนภาษาต่างประเทศให้ชาวญี่ปุ่นเรียน จึงทำให้นักเรียนต่างชาติมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนชาวญี่ปุ่นอีกด้วย

HIGHLIGHT

• มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการให้คำแนะนำและการวางแผนในอนาคต โดยเจ้าหน้าที่ที่สามารถใช้ภาษาได้หลากหลาย
• มีการแนะนำเรื่องการสมัครรับทุนจากนอกโรงเรียน
• มีการเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดงานแนะนำเกี่ยวกับวิทยาลัยและมีการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
• ที่พักที่โรงเรียนแนะนำ ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 10 -15 นาที เป็นส่วนใหญ่

IAY INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
Japanese Language Long Term Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:       วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.50 – 12.10 น. / 12.50 – 16.10 น. คาบละ 45 นาที

ระยะเวลาเรียน:                  1 ปี – 2 ปี

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:     ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนกรกฎาคม / ภาคเรียนตุลาคม / ภาคเรียนมกราคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:               เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

หลักสูตรเร่งรัดภาคฤดูร้อน
Summer Intensive Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:      วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.10 – 14.50 น. คาบละ 45 นาที

ระยะเวลาเรียน:                1 – 4 สัปดาห์

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:   ภาคเรียนกรกฎาคม 

คุณสมบัติผู้สมัคร:             เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่
ประสานงานการศึกษาต่อต่างประเทศ

Tel : 02-670-3456
Line : @waseda2japan
https://lin.ee/ijDtsVM

เรียนต่อญี่ปุ่น