shinjuku japanese language institute

Shinjuku-Japanese-Language-Institute

LOCATION: Takadanobaba, Tokyo

ABOUT SCHOOL

โรงเรียนก่อตั้งมาแล้วกว่า 40 ปี ตั้งอยู่ที่ทาคาดาโนะบาบะ ซึ่งเป็นย่านการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในโตเกียว เดินทางสะดวกเพราะอยูใจกลางเมือง สร้างวิธีการสอนแบบ EZOE อันเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับและยังร่วมกับ NTT Communication พัฒนาระบบการเรียนแบบผสมผสานเนื้อหาในรูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์ และการเรียนในห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

HIGHLIGHT

• พัฒนาวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า EZOE ที่ได้รับการยอมรับจาก
   ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางภาษาในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้สีและบัตร
   รูปต่าง ๆ
ในการแสดงถึงส่วนประกอบของประโยคและไวยกรณ์
• พัฒนาและสร้างวิธีการเรียน VLJ (Visual Learning Japanese) สำหรับผู้
   เรียนระดับต้น โดยใช้แอปพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตผ่าน
   Learning Management System ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาในชั้น
   เรียนได้ทุกเมื่อ

• มีศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัย
   และการหางานในประเทศญี่ปุ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• มีทุนการศึกษาจากโรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ ให้กับนักเรียน

Shinjuku-Japanese-Language-Institute-2.jpg

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
Japanese Language Long Term Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:        วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.40 น. / 13.30 – 17.00 น.

ระยะเวลาเรียน:                   1 ปี – 2 ปี

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:     ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนตุลาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:               เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น
Japanese Language Short Term Course

ระยะเวลาเรียน:                1 เดือน – 3 เดือน

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:  ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนกรกฎาคม / ภาคเรียนตุลาคม / ภาคเรียนมกราคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:             เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน
Summer Lannguage Stay in Japan Course

ระยะเวลาเรียน:                 3 สัปดาห์

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:    ภาคเรียนกรกฎาคมและภาคเรียนสิงหาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:              เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานการศึกษาต่อต่างประเทศ

Tel : 02-670-3456
Line : @waseda2japan
https://lin.ee/ijDtsVM