hokkaido japanese language academy

Hokkaido japanese academy

LOTATION: Sapporo, Hokkaido

ABOUT SCHOOL

โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2015 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด โรงเรียนมุ่งเน้นการสอนที่ถูกต้องตามหลักภาษา โดยคณะอาจารย์ชาวญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติและถูกต้อง นอกจากได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ความพิเศษที่ไม่เหมือนใครคือ ธรรมชาติที่งดงามและอาหารขึ้นชื่อของฮอกไกโด ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้แก่นักเรียนทุกคนที่ได้มาสัมผัส

HIGHLIGHT

• โรงเรียนมีการให้คำแนะนำเรื่องการหางานพาร์ทไทม์
• มีบุคลากรที่จะให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
• ให้คำปรึกษากับนักเรียนที่จบการศึกษาด้านอาชีพ รวมถึงแนะแนวการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียน
• แนะแนวเรื่องมารยาทในการทำงานแบบคนญี่ปุ่น เช่น การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น มารยาทในการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น

็Hokkaido japanese language academy

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
Japanese Language Long Term Course

ระยะเวลาเรียน:                  1 ปี – 2 ปี

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:    ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนกรกฎาคม / ภาคเรียนตุลาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:              เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น
Japanese Language Short Term Course

ระยะเวลาเรียน:                 2 สัปดาห์ – 3 เดือน

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:   ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนกรกฎาคม / ภาคเรียนตุลาคม


ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่
ประสานงานการศึกษาต่อต่างประเทศ

Tel : 02-670-3456
Line : @waseda2japan
https://lin.ee/ijDtsVM

เรียนต่อญี่ปุ่น