เปิดประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นกับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
พร้อมสัมผัสบรรยากาศในการเรียนการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาชาวญี่ปุ่นแบบเป็นกันเอง
ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้ง 4 ทักษะไปพร้อมๆ กับอาจารย์และเพื่อนๆ
กล้าพูด กล้าใช้ภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษามากขึ้น

🇯🇵ทดลองเรียนกับวาเซดะแล้วได้อะไรบ้าง🇯🇵
✅ เรียนครั้งแรก แนะนำตัวได้
✅ แต่งประโยคพื้นฐานได้ บอกเล่า ปฎิเสธ คำถาม
✅ จำศัพท์ง่าย ๆ ด้วยเทคนิคพิเศษ
✅ สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
✅ ฝึกสนทนาได้จริงตั้งแต่ครั้งแรก

ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไซต์และออนไลน์

สาขา กรุงเทพฯ

ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่น

🔥ทดลองเรียน On-site มาอีกแล้ว 2 รอบเท่านั้น!!!
👉วันเสาร์ที่ 23 ก.ย. 66 > เวลา 16.30 น.
👉วันอาทิตย์ ที่ 24 ก.ย. 66 > เวลา 16.30 น.
🔻🔻ลงทะเบียน On-site สำรองที่นั่งได้ที่🔻🔻
👉 https://forms.gle/VsmrqiPgRPBgTgnE7
—————————————————–
🔥ทดลองเรียน Online  2 รอบเท่านั้น!!!
👉 วันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 66 > เวลา 16.30 น.
👉 วันเสาร์ที่ 7 ต.ค. 66 > เวลา 16.30 น.
🔻🔻ลงทะเบียน Online สำรองที่นั่งได้ที่🔻🔻
👉 https://forms.gle/RhRjLtEAV3TBzEMS8

สาขา ศรีราชา

🔥ทดลองเรียน On-site มาอีกแล้ว 2 รอบเท่านั้น!!!👉
👉 วันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 66 > เวลา 16.30 น.
👉 วันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 66 > เวลา 16.30 น.
🔻🔻ลงทะเบียน On-site สำรองที่นั่งได้ที่🔻🔻
👉https://forms.gle/9GySeM24cAL2KmkH9
—————————————————–
🔥ทดลองเรียน Online  2 รอบเท่านั้น!!!
👉 วันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 66 > เวลา 16.30 น.
👉 วันเสาร์ที่ 7 ต.ค. 66 > เวลา 16.30 น.
🔻🔻ลงทะเบียน Online สำรองที่นั่งได้ที่🔻🔻
👉 https://forms.gle/RhRjLtEAV3TBzEMS8

สาขา เชียงใหม่

🔥ทดลองเรียน On-site มาอีกแล้ว 3 รอบเท่านั้น!!!👉
👉วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.
👉วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.
👉วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.
🔻🔻ลงทะเบียน On-site สำรองที่นั่งได้ที่🔻🔻
👉 https://forms.gle/bPjUt12BKqN8uAHV9
—————————————————–
🔥ทดลองเรียน Online  2 รอบเท่านั้น!!!
👉 วันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 66 > เวลา 16.30 น.
👉 วันเสาร์ที่ 7 ต.ค. 66 > เวลา 16.30 น.
🔻🔻ลงทะเบียน Online สำรองที่นั่งได้ที่🔻🔻
👉 https://forms.gle/RhRjLtEAV3TBzEMS8

++การเริ่มเรียนภาษาใหม่สำหรับเด็กไม่ใช่เรื่องยาก แต่การปรับตัวเข้ากับวิธีการเรียนการสอนแบบญี่ปุ่น
และเพื่อนร่วมชั้นหลากหลายวัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ++