ทดลองเรียนสาขา กรุงเทพ

ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี
สาขากรุงเทพ

ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี!  (รับจำนวนจำกัด)

วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น.
วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น.

วันศุกร์ 13 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น.
วันเสาร์ 14 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น.

พร้อมสัมผัสบรรยากาศในการเรียนการสอน
และกิจกรรมในห้องเรียน
โดยอาจารย์เจ้าของภาษาชาวญี่ปุ่นแบบเป็นกันเอง
ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนทั้ง 4 ทักษะ
ไปพร้อมๆ กับอาจารย์และเพื่อนๆกล้าพูด กล้าใช้ภาษาญี่ปุ่น
กับเจ้าของภาษามากขึ้น

หมายเหตุ** กิจกรรมใช้เวลาเรียน 45 นาที
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

02-670-3456 / 080269-0678
Facebook : wasedathailand
Line : wasedathailand

ทดลองเรียนสาขา ศรีราชา

ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี
สาขาศรีราชา

ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี!!…แค่รอบละ 30 ที่นั่งเท่านั้น
“Waseda Open House ครั้งที่ 32 “ ** (รับจำนวนจำกัด) **

วันอาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.15 น.
วันอาทิตย์ 8 มีนาคม 2563 เวลา 16.15 น.

พร้อมสัมผัสบรรยากาศในการเรียนการสอน
และกิจกรรมในห้องเรียน
โดยอาจารย์เจ้าของภาษาชาวญี่ปุ่นแบบเป็นกันเอง
ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้ง 4 ทักษะ
ไปพร้อมๆ กับอาจารย์และเพื่อนๆกล้าพูด
กล้าใช้ภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษามากขึ้น
หมายเหตุ** กิจกรรมใช้เวลาเรียน 45 นาที
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน
กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์
ให้กับผู้เรียนที่อายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
038-338-999 / 083-605-2234
Facebook : Waseda Sriracha
Line : @wasedasriracha

ทดลองเรียน สาขาเชียงใหม่

ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี
สาขาเชียงใหม่

ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี!!…  (รับจำนวนจำกัด)

วันเสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563    เวลา 10.00 น. และ  14.00 น.
วันอาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563    เวลา 10.00 น. และ  14.00 น.

วันเสาร์ 7 มีนาคม 2563    เวลา 10.00 น. และ  14.00 น.
วันอาทิตย์ 8 มีนาคม 2563    เวลา 10.00 น. และ  14.00 น.

พร้อมสัมผัสบรรยากาศในการเรียนการสอน
และกิจกรรมในห้องเรียน โดยอาจารย์เจ้าของภาษาชาวญี่ปุ่น
แบบเป็นกันเอง ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้ง 4 ทักษะ
ไปพร้อมๆ กับอาจารย์และเพื่อนๆ
กล้าพูด กล้าใช้ภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษามากขึ้น
หมายเหตุ** กิจกรรมใช้เวลาเรียน 45 นาที
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
053-211-888 / 089-139-2662 / 095-243-4248
Facebook : wasedachiangmai
Line : wasedacnx