YOKOHAMA YMCA COLLEGE

เรียนต่อญี่ปุ่น Yokohama YMCA

LOCATION: Yokohama, Kanagawa

 

ABOUT SCHOOL

     โรงเรียนก่อตั้งโดยองค์กรเอกชน YMCA ที่มุ่งหวังช่วยเหลือสังคมในด้าน
ต่าง ๆ นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอาสาสมัคร เช่น การช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ กิจกรรมดูแลเด็กในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก การเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนญี่ปุ่น การร่วมกิจกรรมกับอาสาสมัครในชุมชน โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะแก่การเรียน เช่น ห้องเรียนขนาดใหญ่ ห้องเรียนฝึกการฟังและสนทนา สระว่ายน้ำและฟิตเนส 

HIGHLIGHT

• มีกิจกรรมอาสาสมัครให้นักเรียนต่างชาติได้เข้าร่วมกับชาวญี่ปุ่น
• มีบริการสระว่ายน้ำและฟิตเนส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     

เรียนต่อญี่ปุ่น Yokohama YMCA
เรียนต่อญี่ปุ่น Yokohama YMCA
เรียนต่อญี่ปุ่น Yokohama YMCA

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
Japanese Language Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:        วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 14.50 น. คาบละ 50 นาที

ระยะเวลาเรียน:                   1 ปี

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:     ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนตุลาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:               เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาอย่างน้อย 150 ชั่วโมง

เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น Yokohama YMCA

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการศึกษาวัฒนธรรม
Japanese Language and Culture Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:      วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 14:50 น. คาบละ 50 นาที

ระยะเวลาเรียน:                 1 ปี

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:   ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนตุลาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:             เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า N2

 *หมายเหตุ: นักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน หากต้องการศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการศึกษาวัฒนธรรมเพิ่มเติม 1 ปี สามารถศึกษาต่อได้ โดยระยะเวลาศึกษาสูงสุดรวม 2 ปี


 ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่
ประสานงานการศึกษาต่อต่างประเทศ

Tel : 02-670-3456 
Line : @waseda2japan
https://lin.ee/ijDtsVM

เรียนต่อญี่ปุ่น