KOBE YMCA COLLEGE

kobe ymca college

LOCATION: Kobe, Hyogo

ABOUT SCHOOL

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดเฮียวโงะ ที่ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1950 และกลายเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของ YMCA แห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1955 ต่อมาในปี ค.ศ. 1983 แผนกภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนได้รับการรับรองโดยจังหวัดเฮียวโงะ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างผู้คนจากนานาประเทศ ผ่านการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และช่วยเหลือในด้านการศึกษาสำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

HIGHLIGHT

มีกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล เป็นต้น
• โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาสูงสุดในจังหวัดเฮียวโงะ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียนดีเยี่ยม
• นักเรียนได้รับสิทธิ์ในการซื้อตั๋วเดินทางสำหรับนักเรียน เช่น ตั๋วรถไฟ เป็นต้น
• นักเรียนจะได้รับบัตรเข้าชมสถานที่ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ในเมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ เช่น พิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ
• นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น wifi, ศูนย์แนะแนวการทำงาน, โรงยิม, สระว่ายน้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น

KONE YMCA COLLEGE

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
Japanese Language Long Term Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:         วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 – 15.10 น. 

ระยะเวลาเรียน:                   1 – 2 ปี

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:     ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนตุลาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:               เป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบ 12 ปี ในประเทศของผู้สมัครหรือเทียบเท่า ที่สามารถยื่นศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
                                               เป็นผู้มีพื้นฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 150 ชั่วโมง หรือสอบผ่าน JLPT ระดับ N5


ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่
ประสานงานการศึกษาต่อต่างประเทศ

Tel : 02-670-3456
Line : @waseda2japan
https://lin.ee/ijDtsVM

เรียนต่อญี่ปุ่น