ECC Kokusai college of foreign languages

เรียนต่อญี่ปุ่น ECC

LOCATION: Umeda, Osaka

ABOUT SCHOOL

เป็นโรงเรียนในเครือวิทยาลัยวิชาชีพ Yamaguchi Gakuen ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำ แบ่งห้องเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง มีหลักสูตรการสอนที่เข้มข้น ส่งผลให้นักเรียนสามารถสอบได้คะแนนสูงในการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น และการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น อาคารเรียนมีหลากหลายอาคารแบ่งตามหลักสูตรเรียน มีห้องรับประทานอาหาร, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องให้คำปรึกษาการศึกษาต่อ เป็นต้น

HIGHLIGHT

• มีระบบการแนะนำนักเรียนให้กับวิทยาลัยวิชาชีพและมหาวิทยาลัยชั้นนำ
• มีเจ้าหน้าที่แนะแนวจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาบรรยายการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
• มีกิจกรรมชมรมให้เลือก
• มีระบบช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูง
• ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมโอซาก้า
• มีทุนการศึกษา และรางวัลให้นักเรียนหลากหลายทุน
• กรณีศึกษาต่อในวิทยาลัยวิชาชีพในเครือฯ จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน

เรียนต่อญี่ปุ่น ECC
เรียนต่อญี่ปุ่น ECC

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
Japanese Language Long Term Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:       วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 13.10 น. / 13.40 – 17.50 น. คาบละ 45 นาที

ระยะเวลาเรียน:                  1 ปี – 2 ปี

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:     ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนตุลาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:               เป็นผู้มีอายุ  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น
Japanese Language Short Term Course

ระยะเวลาเรียน:                  3 เดือน และ 6 เดือน

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:    ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนมิถุนายน / ภาคเรียนตุลาคม / ภาคเรียนมกราคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:              เป็นผู้มีอายุ  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป*

*กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ประสานงานการเรียนต่อต่างประเทศก่อนทำการสมัครเรียน


 ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่
ประสานงานการศึกษาต่อต่างประเทศ

Tel : 02-670-3456 
Line : @waseda2japan
https://lin.ee/ijDtsVM

เรียนต่อญี่ปุ่น