Waseda Culture Trip in TOKYO!

📆 9-14 ตุลาคม 2023

🇯🇵อยากใช้เวลาที่ประเทศญี่ปุ่น🇯🇵  สัมผัสวัฒนธรรม  เยี่ยมชมหาวิทยาลัยวาเซดะ ⛪ 
ทำกิจกรรม Workshop สรรสร้างอาหารญี่ปุ่น 🍙✨
🔅ย่านยอดฮิต : ที่ต้องแวะ ย่านการค้า อาเมะโยโกะ อุเอโนะ ,ย่านแห่งวิทยาศาสตร์ เมืองอนาคต และ หุ่นกันดั้ม โอไดบะ , ย่านวัฒนธรรม อาซากุสะ และ ขึ้นสู่หอคอยสูงของญี่ปุ่น
“Tokyo Skytree” และ Pokemon Center Skytree
🔅ฝึกภาษา : โอกาสในการฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จริง ขัดเกลาความรู้ควบคู่กับกิจกรรมบันเทิง
🔅เส้นทางอนาคต : เส้นทางที่สามารถต่อยอดในอนาคต ตามหาความฝัน ในมหาวิทยาลัยชื่อดัง Waseda University
🔅กิจกรรมพิเศษเฉพาะคุณ : สัมผัสประสบการณ์การทำอาหารญี่ปุ่นกับเชฟมืออาชีพ ABC Cooking Studio Japan และ ไปดูจุดกำเนิดจักรวาลด้วยตาของตัวเอง ณ Miraikan The National Museum of Emerging Science and Innovation.

🔥ลักสูตรนี้เป็นจำนวนเงิน 29,990 บาท ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้
1.1) ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้
1.2) ค่าที่พัก ประเภท โรงแรมตามที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้
1.3) ค่าเข้าชมสถานที่และค่าเดินทางยังสถานที่ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
1.4) ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
1.5) เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดทั้งทริป

✅ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ภูมิลำเนา – นาริตะ
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร :
#วาเซดะกรุงเทพ 02-670-3456 / 080-269-0678
#วาเซดะศรีราชา 038-338-999 / 083-605-2234
Line : @waseda2japan ( บริการแนะแนวการเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น )
—————————————