ทดลองเรียนออนไซด์ สาขาศรีราชา

เปิดประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นกับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
พร้อมสัมผัสบรรยากาศในการเรียนการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาชาวญี่ปุ่นแบบเป็นกันเอง
ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้ง 4 ทักษะไปพร้อมๆ กับอาจารย์และเพื่อนๆ
กล้าพูด กล้าใช้ภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษามากขึ้น

ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไซต์ ศรีราชา

ศรีราชา

ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่น

🔻🔻ลงทะเบียนทดลองเรียน On-site🔻🔻
https://forms.gle/EgqnUeqWHsFTpZXJ6

อาทิตย์ 12 มี.ค. 66 / เวลา 13.00 น.

Waseda ศรีราชา
☎ 038-338-999 / 083-605-2234
Line : https://lin.ee/cGwOcmF (@wasedasriracha)

++การเริ่มเรียนภาษาใหม่สำหรับเด็กไม่ใช่เรื่องยาก แต่การปรับตัวเข้ากับวิธีการเรียนการสอนแบบญี่ปุ่น
และเพื่อนร่วมชั้นหลากหลายวัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ++