รวมศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน COVID-19

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมียอดของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันทั่วโลก และยังไม่มีวิธีการรักษาได้ 100% แต่สามารถป้องกัน หรือลดอัตราการติดเชื้อได้ด้วยการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

ตอนนี้เชื่อว่าหลาย ๆ คนได้ฉีควัคซีนกันไปแล้ว และแน่นอนว่าส่วนใหญ่มักจะมีอาการข้างเคียงหลังจากฉีควัคซีนเข็มแรก 1 – 2 วัน และบทความนี้ วาเซดะได้หยิบคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน COVID-19 มาไว้ให้เป็นความรู้ในช่วง New Normal นี้

                                                                                           ふくはんのう

日本語 (ภาษาญี่ปุ่น)   :  ワクチンの副反応
Romaji  :  Wakuchin no fuku hannō
Meaning   :  อาการข้างเคียงวัคซีนโควิด

                                                          ちゅうしゃ     ぶ   ぶん   いた

日本語 (ภาษาญี่ปุ่น)   :  注射した部分の痛み
Romaji  :  Chūsha shita bubun no itami
Meaning   :  ปวดบริเวณที่ฉีด

                                                              けんたいかん

日本語 (ภาษาญี่ปุ่น)   :  倦怠感
Romaji  :  Kentai kan
Meaning   :  อ่อนเพลีย

                                                         ずつう

日本語 (ภาษาญี่ปุ่น)   : 頭痛
Romaji  :  Zutsū
Meaning   :  ปวดศีรษะ

                                                              おかん

日本語 (ภาษาญี่ปุ่น)   :  悪寒
Romaji  :  Okan
Meaning   :  หนาวสั่น

                                                     きんにく  かんせつ   いた

日本語 (ภาษาญี่ปุ่น)   :  筋肉や間接の痛み
Romaji  :  Kinniku ya kansetsu no itami
Meaning   :  ปวดกล้ามเนื้อและข้อ

                                                             げ り

日本語 (ภาษาญี่ปุ่น)   :  下痢
Romaji  :  Geri
Meaning   :  ท้องเสีย

                                                              はつねつ

日本語 (ภาษาญี่ปุ่น)   :  発熱
Romaji  : Hatsunetsu
Meaning   :มีไข้

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน COVID-19 กันไปแล้ว ตามไปดู “9 รายชื่อวัคซีนโควิดเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น” ที่หลายประเทศทั่วโลกที่ได้รับการรับรองจาก WHO ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นจะเขียน อ่านกันยังไงบ้าง ?