ตารางคอร์สเรียนเทอม 4 ส.ค.-ต.ค.

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนที่โรงเรียนทั้ง 3 สาขา

ใครอยากเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นยกมือขึ้น‼️

เพราะถ้าไม่เริ่มตอนนี้ จะไปเริ่มตอนไหนล่ะครับ🥰

🇯🇵สิ้นสุดการรอคอย🇯🇵

กับหลักสูตร จากวาเซดะ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ที่คุณจะหลงรัก❤
🔴 พูดญี่ปุ่นได้ในระยะเวลาอันสั้น แม้จะไม่มีพื้นฐานเลย!!
🔴 เทคนิคมากมาย ทำให้เข้าใจได้ไวและไม่พลาด!!
🔴 นักเรียนสอบผ่าน JLPT ทั้งห้องมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน!!
🔴 ใช้ได้ทั้งกับข้อสอบ และชีวิตจริง!!
☀️ มีมาตรฐานที่เป็นสากล จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น
☀️ สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ที่มีวุฒิด้านการสอนโดยเฉพาะเท่านั้น
เพราะญี่ปุ่นรอคุณอยู่!
และพวกเราเอง ก็รอร่วมเดินทางไปกับทุกท่านอยู่นะครับ😊

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสมัครเรียน

สำหรับผู้สมัครใหม่
สำหรับผู้สนใจสนใจสมัครเรียนกับวาเซดะมีขั้นตอนดังนี้

1.ตรวจสอบ
ตารางเรียนและคอร์สที่ต้องการสมัครเรียนในเทอมที่ต้องการเรียน โดยใน 1 ปีรร.จะเปิดเรียน 5 เทอมการศึกษา คือ เทอม1 เดือนมกราคม-มีนาคม เทอม 2 เดือนมีนาคม-พฤษภาคม เทอม 3 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เทอม 4 เดือนสิงหาคม-ตุลาคม และเทอม5 ตุลาคม-ธันวาคม

ตารางเรียนจะออกล่วงหน้า 1 เดือนครึ่งก่อนเปิดเทอมใหม่ เมื่อตารางเรียนออกแล้วทางรร.จะเริ่มเปิดให้ผู้สนใจทำการสมัครเรียนได้

2.ทดสอบ
หากผู้สนใจเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว ต้องสอบ placement test ก่อนสมัคร โดยแต่ละสาขามีช่วงเวลาในการทำทดสอบแตกต่างกัน โดยเมื่อสอบเสร็จแล้วจะทราบผลทันที ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที แบ่งเป็นข้อเขียน 1 ชั่วโมง สัมภาษณ์ 20 นาที

– สาขากรุงเทพ : ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.

– สาขาศรีราชา : วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 9.00-15.00 น., วันเสาร์และวันอาทิตย์ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า

– สาขาเชียงใหม่ : วันจันทร์-พฤหัสบดี และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.00-17.30 น.

สำหรับผู้ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน หรือหากต้องการเริ่มต้นเรียนใหม่ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน สามารถเลือกสมัครในคอร์สแรกของทุกหลักสูตร หรือคอร์ส module 1 ของทุกหลักสูตร เช่น Day1 สำหรับหลักสูตร Intensive (Day) โดยต้องตรวจสอบที่นั่งก่อนจะสมัครเรียน

3.สำรองที่นั่ง
หากผู้สนใจต้องการสมัครเรียน (ไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือไม่) จะต้องทำการเช็คที่นั่งในคอร์สที่ต้องการสมัครก่อน หากมีที่นั่งว่างสามารถแจ้งสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ได้ 3 ช่องทาง คือ โทรศัพท์, Line, Facebook inbox (กรุณาดูข้อมูลที่ ติดต่อเรา)

4.ชำระเงิน
สามารถชำระเป็นเงินสดที่รร. หรือผ่านการโอนเงินไปยังบัญชีของรร. และส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมายังอีเมล์ของรร. (กรุณาดูข้อมูลที่ ติดต่อเรา) พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลและคอร์สเรียนที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว

รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสาทร ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 101-3-01017-1

เอกสารการสมัครเรียน

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

  • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • เอกสารยินยอม
ข้อตกลง

ข้อตกลง

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ซึ่งตามข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “โรงเรียน” ฝ่ายหนึ่ง และบุคคลซึ่งจะเข้ารับการสอน ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้สมัคร” และผู้สมัครควรศึกษาข้อตกลงทั้งหมดก่อนสมัครเรียน การสมัครเรียนให้ถือว่าผู้สมัครยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด

1. การสำรองที่นั่งและการสมัครเรียน

1.1 โรงเรียนถือว่าผู้สมัครสำรองที่นั่งตามหลักสูตรแล้วก็ต่อเมื่อได้ยื่นใบสมัครและชำระเงินมัดจำให้แก่โรงเรียน

อัตราเงินมัดจำ

หลักสูตรกลางวันเร่งรัด 4,000 บาท
หลักสูตรภาคค่ำ และหลักสูตรสุดสัปดาห์ 1,000 บาท
เงินมัดจำนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียน หลังชำระเงินมัดจำแล้ว การชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือให้ชำระล่วงหน้าก่อนวันเปิดเรียนภายในวัน และเวลาที่โรงเรียนกำหนด

1.2 โรงเรียนถือว่าผู้สมัครได้สมัครเรียนแล้วก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมดภายในวัน และเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะทำการยกเลิกการสำรองที่นั่งนั้นโดยไม่คืนเงินมัดจำ

2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 250 บาท (ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่สามารถคืนได้ในทุกกรณี)

2.2 ค่าสื่อการเรียน เช่น หนังสือเรียน แบบฝึกหัด เป็นต้น

3. การยกเลิกหรือการเปลี่ยนหลักสูตร

กรณีที่ผู้สมัครขอยกเลิกหรือเปลี่ยนหลักสูตร กรุณาติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และผู้สมัครต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้

ช่วงเวลา

ก่อนเปิดเรียน 8 วันขึ้นไป หลักสูตรกลางวันเร่งรัด 4,000 บาท
หลักสูตรภาคค่ำและหลักสูตรสุดสัปดาห์ 1,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม

ก่อนเปิดเรียน 1-7 วัน หลักสูตรกลางวันเร่งรัด 10,000 บาท
หลักสูตรภาคค่ำและหลักสูตรสุดสัปดาห์ 3,000 บาท 500 บาท
ตั้งแต่วันเปิดเรียนเป็นต้นไป ไม่คืนค่าเล่าเรียนในทุกกรณี ไม่สามารถเปลี่ยนได้

หมายเหตุ:

  • หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรกลางวันเร่งรัด, หลักสูตรภาคค่ำ , หลักสูตรสุดสัปดาห์ นักเรียนมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามเงื่อนไขที่กำหนดในตาราง โดยต้องเลือกคอร์สในระดับที่โรงเรียนกำหนด หรือต่ำกว่า ซึ่งมีที่นั่งว่าง และอยู่ในภาคเรียนเดิมเท่านั้น หากไม่มีที่นั่งว่างแล้วและผู้สมัครไม่สามารถลงเรียนในคอร์สที่สมัครไว้ในครั้งแรกได้จะถือเป็นการยกเลิกหลักสูตรทันที
  • ค่าเล่าเรียนที่ได้ชำระไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เรียน และภาคเรียนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
  • ตั้งแต่วันเปิดเรียนเป็นต้นไป ไม่สามารถขอเปลี่ยนหลักสูตร, คอร์สเรียน และห้องเรียนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. การคืนค่าเล่าเรียน

โรงเรียนจะคืนค่าเล่าเรียนให้ผู้สมัครเต็มจำนวน เฉพาะกรณีที่โรงเรียนไม่เปิดหลักสูตรที่ผู้สมัครได้สำรองที่นั่งหรือสมัครไว้แล้วเท่านั้น

5. ใบประกาศนียบัตร

โรงเรียนจะมอบใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ โดยมีช่วงกำหนดการได้รับตาม “ประกาศสำคัญสำหรับนักเรียน Waseda” ซึ่งแจกให้ในช่วงแจ้งเรียนต่อ โดยเงื่อนไขการได้รับประกาศนียบัตรมีดังนี้

มีคะแนนสอบในภาคเรียนนั้นๆ รวม 70% ขึ้นไป ในการสอบจบคอร์สปกติ ไม่ใช่การสอบซ่อม และมีอัตราการเข้าเรียน 70% ขึ้นไป

6. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลงวันเรียนหรือหยุดพักการเรียนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติ
ทรัพย์สินของผู้สมัครสูญหายภายในโรงเรียนหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความผิดโรงเรียน

ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะครับ 🇯🇵
และสามารถติดต่อวาเซดะได้ตามนี้เลยครับ แล้วพบกันครับ☺️
วาเซดะ กรุงเทพ
☎02-670-3456 / 080-269-0678
Line : https://lin.ee/ABbZbJh (@wasedathailand)
วาเซดะ ศรีราชา
☎ 038-338-999 / 083-605-2234
Line : https://lin.ee/cGwOcmF (@wasedasriracha)
วาเซดะ เชียงใหม่
☎ 053-211-888 / 095-243-4248
Line : https://lin.ee/rSiGlc6 (@wasedachiangmai)