อกรรมกริยา-สกรรมกริยา คืออะไร ? มีคำอะไรบ้าง ?

Intransitive Verb-Transitive Verb

อกรรมกริยา-สกรรมกริยา คืออะไร ? มีคำอะไรบ้าง ?

อกรรมกริยาและสกรรมกริยา คืออะไร ?
อกรรมกริยา「自動詞 • jidoushiคือ กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ เป็นกริยาที่ไม่มีเจตนา และเกิดขึ้นเองโดยไม่มีผู้กระทำ (ส่วนมากจะใช้คำช่วย が)

สกรรมกริยา「他動詞 • tadoushi คือ กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ เป็นกริยาที่มีเจตนาและมีผู้กระทำกริยา (ส่วนมากจะใช้คำช่วย を)

เรื่องนี้ หลาย ๆ คนอาจจะสับสน เพราะทั้งอกรรมกริยาและสกรรมกริยานั้น มีคำศัพท์ที่คล้าย ๆ กัน ทำให้บางคนอาจจะใช้ผิด พี่หมีเลยอยากจะแยกกลุ่มให้นะครับ

จะมีคำอะไรบ้าง มาดูกันเลยยยย !

 

อกรรมกริยา

自動詞 • jidoushi

สกรรมกริยา

他動詞 • tadoushi

開く

あ-く • a-ku

(ประตู) เปิด
___________

ドアが開きます。

ドアがあきます。

doa ga akimasu

(ประตู) เปิด

開ける

あ-ける • a-keru

เปิด (ประตู)
___________

ドアを開けます。

ドアをあけます。

doa o akemasu

เปิด (ประตู)

閉まる

し-まる • shi-maru

(ประตู) ปิด
___________

ドアが閉まります。

ドアがしまります。

doa ga shimarimasu

ประตูปิด

閉める

し-める • shi-meru

ปิด (ประตู)
___________

ドアを閉めます。

ドアをしめます。

doa o shimemasu

ปิดประตู

つく

つ-く • tsu-ku

(ไฟ) เปิด
___________

電気がつきます。

でんきがつきます。

denki ga tsukimasu

ไฟเปิด

つける

つ-ける • tsu-keru

เปิด (ไฟ)
___________

電気をつけます。

でんきをつけます。

denki o tsukemasu

เปิดไฟ

消える

き-える • ki-eru

(ไฟ) ปิด, ดับ
___________

電気が消えます。

でんきがきえます。

denki ga kiemasu

ไฟดับ

消す

け-す • ke-su

(ปิด) ไฟ, ลบ
___________

電気を消します。

でんきをけします。

denki o keshimasu

ปิดไฟ

出る

で-る • de-ru

ออก
___________

部屋を出ました。

へやをでました。

heya o demashita

ออกจากห้อง

出す

だ-す • da-su

เอาออก
___________

箱から物を出します。

はこからものをだします。

hako kara mono o dashimasu

เอาของออกจากกล่อง

入る

はい-る • hai-ru

เข้า
___________

部屋に入ります。

へやにはいります。

heya ni hairimasu

เข้าห้อง

入れる

い-れる • i-reru

ใส่
___________

箱に物を入れます。

はこにものをいれます。

hako ni mono o iremasu

ใส่ของลงในกล่อง

止まる

と-まる • to-maru

หยุด, (รถ) จอด
___________

車が止まりました。

くるまがとまりました。

kuruma ga tomarimashita

รถจอด

止める

と-める • to-meru

หยุด, จอด (รถ)
___________

車を止めました。

くるまをとめました。

kuruma o tomemashita

จอดรถ

落ちる

お-ちる • o-chiru

(ของ) ตก
___________

木から落ちました。

きからおちました。

ki kara ochimashita

ตกจากต้นไม้

落とす

お-とす • o-tosu

ทำตก
___________

財布を落としました。

さいふをおとしました。

saifu o otoshimashita

ทำกระเป๋าสตางค์ตก

汚れる

よご-れる • yogo-reru

เปื้อน
___________

手が汚れました。

てがよごれました。

te ga yogoremashita

มือเปื้อน

汚す

よご-す • yogo-su

ทำเปื้อน
___________

服を汚しました。

ふくをよごしました。

fuku o yogoshimashita

ทำเสื้อผ้าเปื้อน

壊れる

こわ-れる • kowa-reru

(ของ) เสีย, พัง
___________

パンコンが壊れました。

パンコンがこわれました。

pankon ga kowaremashita

คอมพิวเตอร์พัง

壊す

こわ-す • kowa-su

ทำเสีย, ทำพัง
___________

おもちゃを壊しました。

おもちゃをこわしました。

omocha o kowashimashita

ทำของเล่นพัง

 

2 thoughts on “อกรรมกริยา-สกรรมกริยา คืออะไร ? มีคำอะไรบ้าง ?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *