รวมศัพท์บอก “ระยะเวลา” ในภาษาญี่ปุ่น

บอกระยะเวลา ในภาษาญี่ปุ่น

รวมศัพท์บอก “ระยะเวลา” ในภาษาญี่ปุ่น

      じ かん     こと ば
「時間の言葉」บทความนี้มาแจกคำศัพท์เกี่ยวกับการบอก “ระยะเวลา” ในภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นจะต้องรู้ เพื่อไว้ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เชื่อว่าทุกคนจะต้องได้ใช้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหน เช่น การพูดคุย สนทนาปกติในชีวิตประจำวัน, การใช้ในรูปประโยคของกำหนดการต่างๆ เช่น การประชุม การส่งงาน การนัดหมาย ที่จะต้องใช้ในการสื่อสารโดยปกติอยู่ประจำ เช่น เมื่อวาน วันนี้ เดือนหน้า ปีที่แล้ว เมื่อคืนนี้ ในครั้งนี้วาเซดะได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆ เกี่ยวกับการบอก “ระยะเวลา” ในภาษาญี่ปุ่นมาให้แล้วในบทความนี้

Kanji Hiragana คำอ่าน ความหมาย
hi วัน
一昨日 おととい ototoi เมื่อวานซืน
昨日 きのう  kinō เมื่อวาน
今日 きょう kyō วันนี้
明日 あした ashita พรุ่งนี้
明後日 あさって asatte มะรืน
毎日 まいにち  mainichi ทุกวัน
しゅう shū สัปดาห์
先々週 せんせんしゅう sensenshū 2 สัปดาห์ที่แล้ว
先週 せんしゅう  senshū สัปดาห์ที่แล้ว
今週 こんしゅう konshū สัปดาห์นี้
来週 らいしゅう raishū สัปดาห์หน้า
再来週 さらいしゅう saraishū อีก 2 สัปดาห์
毎週 まいしゅう maishū ทุกสัปดาห์
つき tsuki เดือน
先々月 せんせんげつ sensengetsu 2 เดือนที่แล้ว
先月 せんげつ  sengetsu เดือนที่แล้ว
今月 こんげつ kongetsu เดือนนี้
来月 らいげつ raigetsu เดือนหน้า
再来月 さらいげつ saraigetsu อีก 2 เดือน
毎月 まいつき maitsuki ทุกเดือน
ねん nen ปี
一昨年 おととし ototoshi 2 ปีที่แล้ว
去年 きょねん kyonen ปีที่แล้ว
今年 ことし kotoshi ปีนี้
来年 らいねん rainen ปีหน้า
再来年 さらいねん sarainen อีก 2 ปี
毎年 まいとし maitoshi ทุกปี

นอกจากคำศัพท์บอกระยะเวลาทั่วไปแล้ว อีกรูปประโยคคำศัพท์คำศัพท์ที่ควรจำไปพร้อมกันนั้นคือ การใช้ “คำขยายบอกระยะเวลา” เพื่อใช้เจาะจงลงไปอีก เช่น เมื่อวานตอนเช้า, เมื่อคืนนี้, พรุ่งนี้เช้า, ทุกคืน ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เราต้องการจำกัดความหมาย หรือต้องการสื่อสารให้แคบลงไปในช่วงเวลานั้นว่า จะต้องทำอะไร เมื่อไหร่ ตอนไหน ให้ผู้ฟังเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Kanji Hiragana คำอ่าน ความหมาย
一昨日の朝 おとといのあさ ototoi no asa เมื่อเช้าวานซืน
一昨日の晩 おとといのばん ototoi no ban เมื่อคืนวานซืน
昨日の朝 きのうのあさ kinō no asa เมื่อเช้าวันนี้
昨日の晩 きのうのばん kinō no ban เมื่อคืนนี้
今朝 けさ kesa เช้านี้
今晩 こんばん  konban คืนนี้
明日の朝 あしたのあさ ashita no asa พรุ่งนี้เช้า
明日の晩 あしたのばん ashita no ban คืนพรุ่งนี้
明後日の朝 あさってのあさ asatte no asa เช้ามะรืนนี้
明後日の晩 あさってのばん asatte no ban คืนมะรืนนี้
毎朝 まいあさ maiasa ทุกเช้า
毎晩 まいばん  maiban ทุกคืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น