ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 2nd Waseda Challenge (第2回早稲田チャレンジ2024)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 2nd Waseda Challenge (第2回早稲田チャレンジ2024)
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ด้าน “การสะกดคำภาษาญี่ปุ่น N5-N4” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 (การแข่งขันภาคเหนือ)
ณ โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่

คลิก
รายชื่อภาคเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 2nd Waseda Challenge (第2回早稲田チャレンジ2024)
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ในด้าน “การสะกดคำภาษาญี่ปุ่น N5-N4” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 (การแข่งขันภาคตะวันออก)
ณ โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ศรีราชา ชลบุรี

คลิก
รายชื่อภาคตะวันออก

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 2nd Waseda Challenge (第2回早稲田チャレンジ2024)
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ในด้าน “การสะกดคำภาษาญี่ปุ่น N5-N4” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 (การแข่งขันภาคกลาง)

ณ Saha Group Fair ครั้งที่ 28 Bitec Bangna ชั้น 2 ห้อง SILK 1 – 2

คลิก
รายชื่อภาคกลาง

ผู้ประสานงาน

นางชลิดา พิมแก่น (แป้ง)
โทร. 099-351-6235

Waseda กรุงเทพ
☎ 02-670-3456 / 080-269-0678
Line : https://lin.ee/ABbZbJh
.
Waseda ศรีราชา-ชลบุรี
☎ 038-338-999 / 083-605-2234
Line : https://lin.ee/cGwOcmF
.
Waseda เชียงใหม่
☎ 053-211-888 / 095-243-4248
Line : https://lin.ee/rSiGlc6