1st Waseda Challenge 2023

1st Waseda Challenge (早稲田•チャレンジ)

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

ในด้าน “การสะกดคำภาษาญี่ปุ่น N5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่นและเครือสหพัฒน์ ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา สำหรับนักเรียน, นักศึกษา จนถึงวัยทำงานและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต

โดยในปี พ.ศ 2566 นี้ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ประเทศไทย ครบรอบ 20 ปี จึงจัดให้มีการแข่งขัน 1st Waseda Challenge (早稲田•チャレンジ) เป็นการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ในด้าน “การสะกดคำภาษาญี่ปุ่น N5” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งจะจัดให้มีการแข่งขันขึ้นโดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะทั้ง 3 สาขา รวมมูลค่ารางวัลกว่า 240,000 บาท  พร้อมทริปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน สำหรับผู้ชนะของแต่ละสาขาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

วันจัดการแข่งขันแต่ละภาค

การแข่งขันภาคกลาง

วันที่จัดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566(รับเพียง 50 คนเท่านั้น)• เวลา 08.00 – 17.00 น.• ภายในงาน 20th Anniversary Waseda Thailand• สถานที่ : Saha Group Fair ครั้งที่ 27ณ ไบเทคบางนา ชั้น 2

การแข่งขันภาคตะวันออก

วันที่จัดการแข่งขัน วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 (รับเพียง 50 คนเท่านั้น)
เวลา 08.00 – 17.00 น.
สถานที่ : โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ศรีราชา

การแข่งขันภาคเหนือ

วันที่จัดการแข่งขัน วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
(รับเพียง 50 คนเท่านั้น)
เวลา 08.00 – 17.00 น.
สถานที่ : โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่

ขั้นตอนการรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2566

2. ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะทุกสาขาหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ได้ที่ www.waseda.ac.th

3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะทุกสาขา หรือ E-mail : info@waseda.ac.th

4. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ที่ www.waseda.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

5. รับจำนวนจากัดเพียงสาขาภูมิภาคละ 50 คน* สถาบันละไม่เกิน 3 คน

หมายเหตุ : *หากผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ทางวาเซดะฯ ขอปิดรับสมัครโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครการแข่งขัน 1st Waseda Challenge กรอกข้อความครบถ้วน โดยมีลายเซ็นของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับรองการเป็นนักเรียนของผู้เข้าแข่งขัน พร้อมระบุชื่อและรายละเอียดของอาจารย์อย่างชัดเจน

2. แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรนักเรียนของสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ ซึ่งสามารถระบุสถานภาพการเป็นนักเรียน ของสถานศึกษานั้น ๆ อย่างชัดเจน

3. ผู้สมัครต้องนำบัตรนักเรียนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกรอบก่อนเริ่มการแข่งขัน

Download รายละเอียด ใบสมัคร ใบตอบรับ 1st Waseda Challenge 2023

ผู้ประสานงาน

นางสาวเกษศิรินทร์ มั่งมีโทร. 089-139-2662นางสาวชลิดา ชื่นเบิกบาน (แป้ง)โทร. 099-3516-235

Waseda กรุงเทพ☎ 02-670-3456 / 080-269-0678Line : https://lin.ee/ABbZbJh.Waseda ศรีราชา-ชลบุรี☎ 038-338-999 / 083-605-2234Line : https://lin.ee/cGwOcmF.Waseda เชียงใหม่☎ 053-211-888 / 095-243-4248Line : https://lin.ee/rSiGlc6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *