หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่กำลังเรียนในสถานศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไปการเรียนการสอนมีตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง เพื่อเน้นการฝึกฝนทักษะในทุกๆด้าน เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆเป็นพิเศษ เช่น การเตรียมสอบวัดระดับ เป็นต้

วัน - เวลาที่เรียน

วาเซดะ (กรุงเทพฯ)


ระยะเวลาเรียน : 11 สัปดาห์

ช่วงเวลาเรียน: ทุกวันเสาร์ หรืออาทิตย์

ตั้งแต่เวลา

 • 9.00 น. – 12.00 น.
 • 13.00 น. – 16.00 น.
 • 16.15 น. – 19.15 น. (เฉพาะรอบวันเสาร์)

จำนวนชั่วโมงเรียน: 33 ชั่วโมง

อัตราค่าเรียน: 6,900 บาท / เทอม

Level:

 • Elementary – Advanced
 • Tutorial Course for the Japanese Language Proficiency Test

วาเซดะ (ศรีราชา, ชลบุรี)


ระยะเวลาเรียน : 11 สัปดาห์

ช่วงเวลาเรียน: ทุกวันเสาร์ หรืออาทิตย์

ตั้งแต่เวลา

 • 9.00 น. – 12.00 น.
 • 13.00 น. – 16.00 น.
 • 16.15 น. – 19.15 น. (เฉพาะรอบวันอาทิตย์)

จำนวนชั่วโมงเรียน: 33 ชั่วโมง

อัตราค่าเรียน: 6,900 บาท / เทอม

Level:

 • Elementary – Advanced
 • Tutorial Course for the Japanese Language Proficiency Test

วาเซดะ (เชียงใหม่)


ระยะเวลาเรียน : 11 สัปดาห์

ช่วงเวลาเรียน: ทุกวันเสาร์ หรืออาทิตย์

ตั้งแต่เวลา

 • 9.00 น. – 12.00 น.
 • 13.00 น. – 16.00 น.

จำนวนชั่วโมงเรียน: 33 ชั่วโมง

อัตราค่าเรียน: 6,900 บาท / เทอม

Level:

 • Elementary – Advanced
 • Tutorial Course for the Japanese Language Proficiency Test
ตารางคอร์สเรียน

สนใจสมัครเรียน++กรุณาตรวจสอบรอบเวลาเรียนโดยคลิกปุ่มด้านข้างครับ

ตำราเรียน

วาเซดะ (กรุงเทพฯ)
Elementary 1 – Upper Elementary 6 : Minna no Nihongo
Pre Intermediate 1 – 3 : Chukyu e Ikou
Intermediate 1 – Upper Intermediate 4 : New Approach
Pre Advance 1 – 4 : Yomu Chikara
Advance : Vocabulary & Expressions for Advanced Level

วาเซดะ (ศรีราชา , ชลบุรี)
Elementary 1 – Upper Elementary 6 : Minna no Nihongo
Pre Intermediate – Pre Intermediate 3 : Chukyu e Ikou

วาเซดะ (เชียงใหม่)
Elementary 1 – Upper Elementary 6 : Minna no Nihongo