ตารางคอร์สเรียน

สนใจสมัครเรียน++กรุณาตรวจสอบรอบเวลาเรียนโดยคลิกปุ่มด้านข้างครับ

รายละเอียดคอร์สเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่กำลังเรียนในสถานศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไปการเรียนการสอนมีตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง เพื่อเน้นการฝึกฝนทักษะในทุกๆด้าน เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆเป็นพิเศษ เช่น การเตรียมสอบวัดระดับ เป็นต้

ตำราเรียน