หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่กำลังเรียนในสถานศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไปการเรียนการสอนมีตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง เพื่อเน้นการฝึกฝนทักษะในทุกๆด้าน เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆเป็นพิเศษ เช่น การเตรียมสอบวัดระดับ เป็นต้

รายละเอียด

ตารางคอร์สเรียน

สนใจสมัครเรียน++กรุณาตรวจสอบรอบเวลาเรียนโดยคลิกปุ่มด้านข้างครับ

ตำราเรียน

วาเซดะ (กรุงเทพฯ)
Elementary 1 – Upper Elementary 6 : Minna no Nihongo
Pre Intermediate 1 – 3 : Chukyu e Ikou
Intermediate 1 – Upper Intermediate 4 : New Approach
Pre Advance 1 – 4 : Yomu Chikara
Advance : Vocabulary & Expressions for Advanced Level

วาเซดะ (ศรีราชา , ชลบุรี)
Elementary 1 – Upper Elementary 6 : Minna no Nihongo
Pre Intermediate – Pre Intermediate 3 : Chukyu e Ikou

วาเซดะ (เชียงใหม่)
Elementary 1 – Upper Elementary 6 : Minna no Nihongo