เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ทำงาน หรือนักศึกษาที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานในอนาคต นอกจากได้เรียนรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีการแนะนำคำศัพท์หรือรูปประโยคที่ใช้ในสำนักงานอีกด้วย หลักสูตรนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน แต่จะเน้นทักษะการพูดและการฟังเป็นพิเศษ

**หมายเหตุ** ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นสำหรับวาเซดะกรุงเทพ และศรีราชา ส่วนสาขาเชียงใหม่แตกต่างออกไป กรุณาสอบถามข้อมูลหลักสูตรภาคค่ำสำหรับสาขาเชียงใหม่ที่เจ้าหน้าที่โดยตรง

รายละเอียดคอร์สเรียน

ตารางคอร์สเรียน

สนใจสมัครเรียน++กรุณาตรวจสอบรอบเวลาเรียนโดยคลิกปุ่มด้านข้างครับ

ตำราเรียน

วาเซดะ (กรุงเทพฯ)

EE 1-EE 5 : Original Textbook

EPI 1 – EPI 5 : 学ぼう! にほんご 初中級 

EI 1 – EI 3 : 日本語の教科書「できる日本語」

วาเซดะ (ศรีราชา , จ.ชลบุรี)

E-E 1 – E-UE 5 : Original Textbook

E-PI 1 – E-PI 5 : 学ぼう! にほんご 初中級 

E-I 1 – E-I 3 : 日本語学習者のための 読解厳選テーマ10 [中級]

วาเซดะ (เชียงใหม่)
E-Pre – E-E5 : Minna no Nihongo