โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ ดำเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น

 

วิธีการสอนของวาเซดะจะเป็นลักษณะแบบ Direct Method คือ การสอนภาษาญี่ปุ่น ด้วยภาษาญี่ปุ่น โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนอย่างแท้จริง สร้างความตื่นเต้นสนุกสนานให้กับผู้เรียนด้วยบรรยากาศเดียวกับการเรียนในห้องเรียนในประเทศญีปุ่น

Our Courses

Day Course
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นกลางวันเร่งรัด

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น ในระยะเวลาสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่
วางแผนจะไปศึกษาต่อ หรือ เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

[Read more]

Evening Course
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคค่ำ

เป็นหลักสูตรสำหรับคนทำงานและนักศึกษาที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานทำงานในอนาคต โดยนอกจากการเรียนรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีการแนะนำคำศัพท์ที่ใช้ในธุรกิจอีกด้วย

[Read more]

Weekend Course
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสุดสัปดาห์

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่กำลังเรียนในสถานศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไป การเรียนการสอนมีตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง เพื่อเน้นการฝึกฝนทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในทุกๆด้าน

[Read more]

Summer Course

คอร์สสำหรับเด็กอายุ 12-14 ปี ที่ชอบภาษาญี่ปุ่น และตั้งใจจะเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูพื้นฐานอย่างถูกต้องกับครูชาวญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มแรก และปรับตัวให้คุ้นชินกับการเรียนที่เน้นการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนไปพร้อมๆ กัน

[Read more]

Japanese Study Trip
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม ญี่ปุนระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น

เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์และเพื่อน ๆ ในประเทศเจ้าของภาษา สัมผัสความเป็นอยู่ครอบครัวชาวญี่ปุ่นด้วยการพักโฮมสเตย์ เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สืบทอดมายาวนาน ทัศนศึกษาในย่านชื่อดัง อาทิ อะสะคะซะ ชินจูกุ อากิฮาบะระ ฯลฯ?ท่องไปกับโลกจินตนาการของเหล่าการ์ตูนที่โตเกียวดิสนีย์

[Read more]

Japanese fun course
หลักสูตรเตรียมภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

เป็นกิจกรรมการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่กับการทำกิจกรรมวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช่วงวัยระหว่าง 7 – 12 ปี โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงปิดเทอม เดือนเมษายน และ ช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี

[Read more]