ประกาศ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
ทางโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะทุกสาขาตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจะปรับการเรียนการสอน เป็นแบบสอนสดออนไลน์ ทั้งหมด
หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้วันและเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนเป็นไปตามกำหนดเดิม
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2564

กรุงเทพ และ สาขาศรีราชา

สาขา เชียงใหม่

นักเรียนสามารถติดต่อโรงเรียน งานธุรการ ปรึกษาการเรียน ฯลฯ ได้ทาง

วาเซดะ กรุงเทพ

☎️ 02-670-3456 / 080-269-0678

Line : @wasedathailand

วาเซดะ ศรีราชา

☎️ 038-338-999 / 083-605-2234

Line : @wasedasriracha

วาเซดะ เชียงใหม่

☎️ 053-211-888 / 095-243-4248

Line : @wasedachiangma