โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ(Waseda Japanese Language and Cultural School)

โรงเรียนได้มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น  โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการสอนให้กับผู้เรียนชาวไทยโดยเฉพาะ  โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็นหลายระดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง  โดยคณาจารย์ผู้สอนซึ่งล้วนเป็นชาวญี่ปุ่นทั้งสิ้น  ทำให้มั่นใจได้อย่างเต็มเปี่ยมในประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษาซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริง

DAY COURSE (Intensive Course)

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
อย่างเข้มข้น ในระยะเวลาสั้น

EVENING COURSE

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคค่ำสำหรับคนทำงาน

WEEKEND COURSE

หลักสูตรสำหรับผู้ที่กำลังเรียนในสถานศึกษา
หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไป สอนตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง