การตรวจสอบผลสอบ

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลสอบได้หลังจบคอร์ส ซึ่งจะทราบคะแนนรวมและเกรด สำหรับคะแนนแยกในแต่ละส่วน นักเรียนจะสามารถทราบได้เมื่อได้รับใบเกรด (Transcript) เท่านั้น

· ช่องทางสอบถามผลสอบ

นักเรียนสามารถสอบถามผลสอบในวันที่โรงเรียนกำหนดไว้ในตารางหลักสูตร (Syllabus) ผ่าน 3 ช่องทาง คือ สอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์, ทางไลน์, ทาง inbox ในเพจ facebook (กรุณาดูข้อมูลที่ ติดต่อเรา)

·ทำไมนักเรียนต้องสอบถามผลสอบ

     เนื่องจากนักเรียนจะมีสิทธิเข้าเรียนในคอร์สที่สูงขึ้นในเทอมถัดไปเมื่อนักเรียนสอบผ่านในเทอมก่อนหน้าเท่านั้น ถึงแม้นักเรียนจะชำระค่าเรียนสำหรับเทอมใหม่มาแล้ว ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่สอบถามผลสอบก่อนเริ่มเทอมใหม่แล้ว และนักเรียนสอบไม่ผ่านจะต้องสอบซ่อมให้ผ่านก่อนจึงสามารถเข้าเรียนได้ ซึ่งหากนักเรียนรอสอบถามเมื่อเปิดเทอมใหม่แล้ว อาจจะมีรอบสอบซ่อมน้อย และจะต้องขาดเรียนในครั้งแรกของคอร์สใหม่