” การเดินทางคือการเรียนรู้ การเสริมสร้างประสบการณ์ และเติมเต็มชีวิต “

” สัมผัส ห้องเรียนที่ไม่ได้อยู่แค่ในกล่องสี่เหลี่ยม ปิดเทอมนี้ เปิดประตูสู่ ห้องเรียนชีวิต

JAPAN STUDY TRIP

 • เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์และเพื่อน ๆ ในประเทศเจ้าของภาษา
 • สัมผัสความเป็นอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่นด้วยการพักกับครอบครัวโฮส
 • เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆที่สนใจศึกษาต่อในอนาคต พร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันนั้นๆโดยตรง
 • เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สืบทอดมายาวนานผ่านกิจกรรมวัฒนธรรม เช่น พิธีชงชา การเขียนพู่กัน ฯลฯ
 • ทัศนศึกษาในย่านชื่อดัง อาทิ อะสะคะซะ ชินจูกุ อากิฮาบะระ ฯลฯ
 • ท่องไปกับโลกจินตนาการของเหล่าการ์ตูนที่โตเกียวดิสนีย์

*ตารางกิจกรรมในแต่ละรอบอาจแตกต่างออกไปในแต่ละปี

วัน - เวลาเรียน

*จัดกิจกรรมพร้อมกัน ทั้งโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ กรุงเทพฯ , ศรีราชา ชลบุรี และ เชียงใหม่


เดินทาง : ช่วงเดือนกรกฎาคม

ระยะเวลากิจกรรม : 4-5 สัปดาห์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

 • 155,000 บาท สำหรับ 5 สัปดาห์ และ 150,000 บาท สำหรับ 4 สัปดาห์
 • รับฟรี ชุดยูคาตะ มูลค่า 2,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

 • วาเซดะ (กรุงเทพฯ)
  อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ สาทร
  โทร. 0 2670 3456 , 089 – 139 – 2662
 • วาเซดะ (ศรีราชา)
  อาคารศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ ศรีราชา จ.ชลบุรี
  โทร.038-338-999, 089-783-4045
 • วาเซดะ (เชียงใหม่)
  อาคารศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ จ.เชียงใหม่
  โทร.053-211-888, 089-139-2662
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)