สาขา กรุงเทพฯ

สาขา ศรีราชา

สาขา เชียงใหม่

” กิจกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ภาษา พร้อมกับกิจกรรมที่จะช่วยเสริมทักษะ จินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ร่วมกับเพื่อนใหม่และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น “

 

JAPANESE FUN COURSE เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับใคร?

  • เป็นกิจกรรมการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่กับการทำกิจกรรมวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช่วงวัยระหว่าง 7 – 14 ปี โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงปิดเทอม เดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม ของทุกปี
  • Japanese Fun Course ไม่ใช่การเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มงวด แต่จะเป็นการผสมผสานการเรียนภาษาร่วมกับกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษา
  • หลักสูตรการเรียนของ Japanese Fun Course ได้ถูกออกแบบมา สำหรับกลุ่มนักเรียนระดับอายุนี้โดยเฉพาะ สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนสำหรับเด็ก

เพราะการเรียนรู้ภาษาสำหรับเด็ก ควรเริ่มต้นอย่างสนุกสนานและสร้างความประทับใจครั้งแรกในการสัมผัสกับภาษาใหม่ๆ

เพื่อการต่อยอดในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงต่อไป

วัน – เวลาที่เรียน

เปิดเรียน : ช่วงปิดเทอม เดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม

ตั้งแต่เวลา: 9.00-16.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

  1. ท่านละ 7,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  2. แนะนำเพื่อนมาสมัคร 2 ท่าน รับส่วนลดท่านละ 500 บาท
  3. รับฟรีทันที เสื้อยืดวาเซดะ 1 ตัว และกระเป๋าวาเซดะ 1 ใบ รวมมูลค่า 600 บาท

* ค่าใช้จ่ายนี้รวมตำราเรียน / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

*จัดกิจกรรมพร้อมกัน ทั้งโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ กรุงเทพฯ , ศรีราชา ชลบุรี , และสาขาเชียงใหม่