โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
วาเซดะ (กรุงเทพฯ)

ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้องเลขที่ 501
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

วันทำการ: ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: เวลา 09.00-20.00 น. ยกเว้นช่วงปิดเทอมจะปิดทำการเวลา 18.00 น.
วันศุกร์ และ วันเสาร์: เวลา 09.00-18.00 น.
วันอาทิตย์: เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นช่วงปิดเทอมโรงเรียนจะไม่เปิดทำการ

: 0-2670-3456

: 089-139-2662 , 080-269-0678

: info@waseda.ac.th

: wasedathailand

: WASEDA.BKK

: @thaiwaseda

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่ยวาเซดะ (กรุงเทพฯ)
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 5

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นวาเซดะ (ศรีราชา, ชลบุรี)

ที่อยู่: เลขที่ 9 หมู่ 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

วันทำการ: เปิดทำการทุกวัน
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: เวลา 09.00 – 20.30 น. ยกเว้นช่วงปิดเทอมจะปิดทำการเวลา 18.00 น.
วันศุกร์ และ วันเสาร์: เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันอาทิตย์: เวลา 09.00 – 19.30 น. ยกเว้นช่วงปิดเทอมจะปิดทำการเวลา 18.00 น.

: 038-338-999

: 038-339-991

: 083-605-2234

: wasedasriracha@gmail.com

: Waseda Sriracha


โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (ศรีราชา, ชลบุรี)

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นวาเซดะ (เชียงใหม่)

ที่อยู่: เลขที่ 17/14 ถนนกู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

วันทำการ: เปิดทำการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

: 053-211-888

: 053-216-455

: 089-139-2662,095-243-4248

: chiangmai@waseda.ac.th

: Waseda Chiang Mai

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (เชียงใหม่)