สอนภาษาญี่ปุ่นในสิ่งที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้

เกี่ยวกับโรงเรียน

ก่อตั้งในปี 2518 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลเมืองโตเกียว มีนักเรียนกว่า 500 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก มีวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน สอนภาษาญี่ปุ่นในสิ่งที่นักเรียนจำเป็นที่จะต้องรู้ขณะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับการสอบครั้งต่อไปให้แก่นักเรียน ปรับวิธีการสอนให้นักเรียนต่างชาติเข้าใจ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียน การสอน จึงสามารถเข้าบทเรียนได้หลากช่องทาง แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในโรงเรียน ให้คำปรึกษา คำเสนอแนะ สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นหรือทำงานในประเทศญี่ปุ่น

สถานที่ตั้ง

ย่านทาคาดะโนะบาบะเป็นเขตการศึกษา มีมหาวิทยาลัย โรงเรียนระดับต่างๆ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งอยู่ค่อนข้างมาก ร้านอาหารจึงมีราคาถูกกว่าย่านอื่นๆ อีกทั้งมีห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้งมากมาย เดินทางสะดวกสบาย ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

ข้อดีของโรงเรียน

 • ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากนักเรียนทั่วโลก ทำให้มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ
 • มีเครื่องมือการเรียนการสอนครบครัน อาจารย์ผ่านการฝึกอบรมการสอนสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะ
 • พร้อมให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการเข้าศึกษาต่อระดับสูงและช่วยเหลือในเรื่องการสมัคร
 • สถานที่ตั้งอยู่ในเขตการศึกษา มีนักเรียน นักศึกษาชาวญี่ปุ่นค่อนข้างมาก ทำให้สามารถซึมซับภาษาญี่ปุ่นจากการฟังหรือการพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษาชาวญี่ปุ่น

ลักษณะการสอน

 • สอนแบบ The Ezoe Teaching Method ในการสอนโครงสร้างและไวยกรณ์ ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
 • มีวิชาเลือกให้เรียนตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนแต่ละคน
 • ระบบการสอนของโรงเรียนเป็นแบบยืดหยุ่นและยึดแนวการปฏิบัติ
 • Visual Learning Japanese (VLJ) ระบบการเรียนรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต, Application บนสมาร์ทโฟน เพิ่มช่องทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 800 ชั่วโมง / ปี

 • เวลาเรียน เช้า 9.10 – 12.40 น. หรือ บ่าย 13.30 – 17.00 น.
 • ระยะเวลาเรียน คาบละ 45 นาที
 • ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร เมษายน ตุลาคม
 • ระดับที่เปิดรับ ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง
 • รายละเอียดหลักสูตร เปิดสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงขั้นสูงเพื่อนำไป ต่อยอดการเรียนระดับสูงหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น

การเดินทาง

สถานี Takadanobaba

 • สาย JR Yamanote Line  ทางออก Waseda  เดิน 6 นาที
 • สาย Tokyo Metro Tozai Line  ทางออกหมายเลข A6・ A7  เดิน 3 นาที

สถานี Nishiwaseda

 • สาย Tokyo Metro Fukutoshin Line  ทางออกหมายเลข 1 เดิน 10 นาที

ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่: 2-9-7 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

เบอร์โทรศัพท์: +81-3-5273-0044

แฟกซ์: +81-3-5273-0018

อีเมล: jimu_sng_1975@sng.ac.jp

เว็บไชต์: www.sng.ac.jp

Shinjuku Japanese Language Institute