การเดินทางคือการเรียนรู้ การเสริมสร้างประสบการณ์ และเติมเต็มชีวิต “

” สัมผัส ห้องเรียนที่ไม่ได้อยู่แค่ในกล่องสี่เหลี่ยม ปิดเทอมนี้ เปิดประตูสู่ ห้องเรียนชีวิต

JAPAN STUDY TRIP

  • เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์และเพื่อน ๆ ในประเทศเจ้าของภาษา
  • สัมผัสความเป็นอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่นด้วยการพักกับครอบครัวโฮส
  • เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆที่สนใจศึกษาต่อในอนาคต พร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันนั้นๆโดยตรง
  • เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สืบทอดมายาวนานผ่านกิจกรรมวัฒนธรรม เช่น พิธีชงชา การเขียนพู่กัน ฯลฯ
  • ทัศนศึกษาในย่านชื่อดัง อาทิ อะสะคะซะ ชินจูกุ อากิฮาบะระ ฯลฯ
  • ท่องไปกับโลกจินตนาการของเหล่าการ์ตูนที่โตเกียวดิสนีย์

*ตารางกิจกรรมในแต่ละรอบอาจแตกต่างออกไปในแต่ละปี

วัน - เวลาเรียน

*จัดกิจกรรมพร้อมกัน ทั้งโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ กรุงเทพฯ , ศรีราชา ชลบุรี และ เชียงใหม่

เดินทาง : ช่วงเดือนกรกฎาคม

ระยะเวลากิจกรรม : 4 สัปดาห์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดกิจกรรม