เกี่ยวกับโรงเรียน

ก่อตั้งขึ้นปี 2427 โรงเรียนจัดตั้งเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันของนักเรียนจากทั่วโลก ผ่านทางการเรียนภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนจะแบ่งไปตามความวัตถุประสงค์ ความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

สถานที่ตั้ง

เมืองโยโกฮาม่าตั้งอยู่ในจังหวัดคานากาว่า ติดกับจังหวัดโตเกียว เดินทางสะดวกสบาย ใช้เวลาเดินทางเข้าโตเกียวประมาณ 40 นาที ค่าครองชีพไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับในตัวเมืองโตเกียว มีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น ย่านมินาโตะมิไร จุดนัดพบของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยว สถานที่ที่รวบรวมการทำกิจกรรมต่างๆ  ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ จุดชมวิวตอนกลางคืน งานแสดงพลุดอกไม้ไฟที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ และย่านอื่นๆ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้

ข้อดีของโรงเรียน

 • การเรียน การสอนมีประสิทธิภาพ วางแผนการเรียนให้นักเรียนได้สื่อสารภาษาญี่ปุ่นผ่านทางเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละบริบท ตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง
 • มีโอกาสได้พูดคุยนักเรียนชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น
 • มีระบบการดูแลนักเรียนต่างชาติ เช่น การหาที่พักอาศัย การใช้ชีวิต การหางานพาร์ทไทม์ การขอวีซ่า และช่วยเหลือปัญหาด้านอื่นๆ

ลักษณะการสอน

 • สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง
 • เรียนการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
 • มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น
 • เสริมทักษะทางด้านวิชาการอื่นๆ ตัวอย่างเช่นการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT) หรือ การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) ตามความต้องการของนักเรียน

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 900 ชั่วโมง / ปี

 • เวลาเรียน                                09.00 – 14.50 น.
 • ระยะเวลาเรียน                      คาบละ 50 นาที
 • ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร      เมษายน ตุลาคม
 • ระดับที่เปิดรับ                        ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่ากับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 หรือ เรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่ต่ำกว่า 150 ชั่วโมง
 • รายละเอียดหลักสูตร          การสอนครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน เหมาะสำหรับนำไปใช้ศึกษาต่อในระดับสูง หรือการทำงานในญี่ปุ่น

การเดินทาง

สถานี Kannai

 • สาย JR Negishi Line ทางออกทิศใต้  เดิน 3 นาที
 • สาย Yokohama Municipal Subway Line  เดิน 3 นาที

สถานี Nihon Odori

 • สาย Minato Mirai Line  เดิน 6 นาที

ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่: 1-7 Tokiwa-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-8458

เบอร์โทรศัพท์: +81-4-5661-0080

แฟกซ์: +81-4-5651-0223

อีเมล: gakuin-jl@yokohamaymca.org

เว็บไซต์: www.yokohamaymca.ac.jp/jls/en/

Yokohama YMCA Japanese Language School