เกี่ยวกับโรงเรียน

ISI Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2520 ดำเนินการเปิดโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นสาขาแรกที่ทาคาดะโนะบาบะ (Takadanobaba) ในปี 2527 ต่อมาทำการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขา คือ อิเคบุคุโระ (Ikebukuro), กิฟุ (Gifu) ย้ายสาขาไปเกียวโต (Kyoto) และ นากาโนะ (Nagano) มีวิทยาลัยวิชาชีพด้านธุรกิจและภาษาที่สาขาอิเคบุคุโระกับนากาโนะเป็นอีกหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุด รองรับนักเรียนได้ทั้งหมด 2,196 คน มีนักเรียนจาก 110 ประเทศ โดยแต่ละสาขาแบ่งตามเป้าหมายของนักเรียน

สถานที่ตั้ง

 • สาขาทาคาดะโนะบาบะ เป็นเขตที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่มากมาย ทำให้ค่าครองชีพไม่สูงมากเมื่อเทียบกับเขตอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง อีกทั้งมีนักศึกษาญี่ปุ่นอาศัยเป็นจำนวนมาก ทำให้เรามีโอกาสพบเจอแล้วได้ฝึกการสนทนาจากสถานการณ์จริงกับนักศึกษาญี่ปุ่น
 • สาขาอิเคบุคุโระ ศูนย์กลางการเชื่อมต่อรถไฟสายต่างๆ ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากสถานีชินจูกุ สามารถเดินทางไปสถานที่อื่น หรือจังหวัดอื่นได้สะดวก มีห้างสรรพสินค้าชื่อดังมากมาย
 • สาขาเกียวโต จังหวัดที่เป็นเมืองหลวงเก่า มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน จุดเด่นคือสถานที่ท่องเที่ยวยังคงรักษาสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้ มีศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตามสถานที่สำคัญ เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบความเงียบสงบ และต้องการศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้
 • สาขานากาโนะ จังหวัดที่อยู่เกือบใจกลางญี่ปุ่น มีภูเขาสูงจำนวนมากโอบล้อมไว้ทั้ง 4 ด้าน จึงถูกขนานนามว่า “หลังคาของประเทศญี่ปุ่น” มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติสวยงาม ใช้เวลาเดินทางจากโตเกียวไม่นาน ทำให้เป็นสถานที่นิยมของนักท่องเที่ยว บรรยากาศดี เหมาะสำหรับคนที่อยากหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในเมืองใหญ่ และค่าครองชีพไม่สูงมาก

ข้อดีของโรงเรียน

 • นักเรียนมาจากหลายประเทศทั่วโลก เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ความคิด วัฒนธรรม หลากหลายเชื้อชาติ
 • แต่ละสาขามีวิชาเลือกตามเป้าหมายของนักเรียน
 • มีวิทยาลัยวิชาชีพ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทำงานในญี่ปุ่น หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 • บางสาขาที่มีวิทยาลัยวิชาชีพ นักเรียนต่างชาติมีโอกาสที่จะได้สนทนากับนักเรียนญี่ปุ่นค่อนข้างมาก
 • เนื่องจากมีหลายสาขา สามารถรองรับนักเรียนได้มาก ไม่แออัดจนเกินไป และที่ตั้งแต่ละสาขามีความแตกต่างกัน
 • มีการแนะแนวการหางานอย่างเพียงพอและสามารถตอบสนองความต้องการด้านวิชาการของนักเรียน

ลักษณะการสอน

เรียนรู้ 4 องค์ประกอบของภาษา (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) อย่างสมดุล เมื่อเรียนถึงระดับกลางขึ้นไปจะมีวิชาเลือก อาทิเช่น การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT), การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU), การเตรียมตัวเข้าบัณฑิตวิทยาลัย, การสนทนา, การหางานในประเทศญี่ปุ่น, สามารถมุ่งเน้นไปสู่สิ่งที่นักเรียนต้องการจะเรียนรู้ในอนาคต

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

เวลาเรียน   จันทร์ถึงศุกร์ เช้า 08.50 – 12.20 น. หรือ บ่าย 13.00 – 16.30 น.

*** สาขาอิเคบุคุโระ, นากาโนะ จันทร์ถึงศุกร์ เช้า 08.50 – 12.00 น. หรือ บ่าย 13.00 – 16.10 น.

ระยะเวลาเรียน   คาบละ 45 นาที

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร  เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม มกราคม

*** สาขานากาโนะเปิดรับสมัคร เมษายน และตุลาคม

ระดับที่เปิดรับ  ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง

รายละเอียดหลักสูตร   พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น 4 ด้าน มีวิชาให้เลือกเรียนหลากหลายตามความต้องการแต่ละบุคคล

การเดินทาง

สาขาทาคาดะโนะบาบะ

สถานีทาคาดะโนะบาบะ

 • สาย JR Yamanote Line เดิน 3 นาที
 • สาย Tokyo Metro Tozai Line เดิน 1 นาที

สาขาอิเคบุคุโระ

สถานีอิเคบุคุโระ

 • สาย JR Yamanote เดิน 6 นาที
 • สาย Tokyo Metro

สาขาเกียวโต

สถานีเอ็นมาจิ (Enmachi) สาย JR Sagano เดิน 7 นาที

สาขานากาโนะ

สถานีอุเอดะ (Ueda) สาย Shinano เดิน 12 นาที

ติดต่อโรงเรียน

ทาคาดะโนะบาบะ

ที่อยู่: 2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo 169-0075
เบอร์โทรศัพท์: +81-3-5960-1335, +81-3-5155-6886
แฟกซ์: +81-3-5155-6887
อีเมล: info@isi-global.com

อิเคบุคุโระ

ที่อยู่: 1-13-13 Minami Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022
เบอร์โทรศัพท์: +81-3-5960-1335, +81-3-5957-2410
แฟกซ์: +81-3-5957-2420
อีเมล: info@isi-global.com

เกียวโต

ที่อยู่: 6-6 Nishinokyo-Ryomachi, Nakagyo-ku, Kyoto
เบอร์โทรศัพท์: +81-3-5960-1335, +81-3-5960-1335
แฟกซ์: +81-3-5960-1336
อีเมล: info@isi-global.com

นากาโนะ

ที่อยู่: 3-5-18 Chuo, Ueda-shi, Nagano 386-0012
เบอร์โทรศัพท์: +81-3-5960-1335, +81-2-6823-7220
แฟกซ์: +81-2-6822-4977
อีเมล: info@isi-global.com