เกี่ยวกับโรงเรียน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 กว่า 30 ปี โรงเรียนเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมทางภาษาให้แก่นักเรียนต่างชาติ ทำการวิเคราะห์ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนต่างชาติ พัฒนาหลักสูตรการเรียน ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง พร้อมเผชิญปัญหาที่พบในต่างแดน เราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียน คือการสร้างแรงบรรดาลใจ ฉะนั้นจึงมีการใช้ทฤษฎีทางสด้านจิตวิทยาและเทคนิคต่างๆ ผลักดันให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนอย่างสูงที่สุด

สถานที่ตั้ง

ย่านชินโอคุโบะ รู้จักในอีกชื่อคือ Korean Town รวบรวมร้านค้า ร้านอาหาร สินค้าต่างๆ เกี่ยวกับประเทศเกาหลี อยู่ห่างจากสถานีชินจูกุเพียงแค่ 1 สถานี เดินทางสะดวกสบาย

ข้อดีของโรงเรียน

 • เจ้าหน้าที่และอาจารย์มีประสบการณ์การเรียนการสอนมามากกว่า 15 ปี
 • อาจารย์ทุกคนผ่านการฝึกอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น (420 ชั่วโมง)
 • โรงเรียนทำการคิดวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนต่างชาติ และพัฒนาโปรแกรมการเรียน การสอน ที่สามารถช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จการเรียนอย่างถึงที่สุด

ลักษณะการสอน

 • เนื้อหาการเรียนถูกปรับปรุงเพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
 • นำสื่อการเรียนทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้นักเรียนมีทางเลือกการเรียนได้หลากหลายช่องทาง
 • มีคอร์สเรียนเพิ่มเติมสำหรับจุดมุ่งหมายของแต่ละบุคคล เพื่อเตรียมพร้อมการทำงานในอนาคต

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 800 ชั่วโมง / ปี

 • เวลาเรียน                          เช้า 9.00 – 12.50 น. หรือ บ่าย 13.40 – 17.30 น.
 • ระยะเวลาเรียน                  คาบละ 50 นาที
 • ภาคเรียนที่เปิดรับ            เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม มกราคม
 • ระดับที่เปิดรับ                   ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง
 • รายละเอียดหลักสูตร       เน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน ตั้งแต่เริ่มต้นถึงขั้นสูง, มีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมเสริมการเรียนรู้

การเดินทาง

สถานี Shin – Okubo

 • สาย JR Yamanote Line
 • สาย JR Sobu Line
 • สาย JR Chuo Line
 • สาย JR Sobu express Line

ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่: Miyuki Bldg., 1-15-18, Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072

เบอร์โทรศัพท์: +81-3-3205-1356

แฟกซ์: +81-3-3207-4651

อีเมล: admission@kaij.co.jp

เว็บไซต์: www.kaij.jp

Kai Japanese Language School