เกี่ยวกับโรงเรียน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2518 เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ เปิดสอนหลากหลายหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด มอบบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกเชื้อชาติให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย พัฒนาทักษะ ความสามารถให้เกิดความเข้าใจตรงกันในสังคมสากลที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ามเชื้อชาติ และเกิดความสัมพันธ์อันดีผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรการเรียน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 960 ชั่วโมง / ปี
เวลาเรียน    จันทร์ถึงศุกร์ เช้า 8.50-13.00 น. หรือ บ่าย 13.30-17.30 น.
ระยะเวลาเรียน    คาบละ 50 นาที
ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร    เมษายน และ ตุลาคม
ระดับที่เปิดรับ     ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง
รายละเอียดหลักสูตร    สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนทั่วไป

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตทาคาดะโนะบาบะ ใจกลางเมืองกรุงโตเกียว เขตนี้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชื่อดัง โรงเรียนต่างๆ อีกทั้งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นิยมของวัยรุ่น

การเดินทาง

สถานี Takadanobaba

  • สาย JR Yamanote Line / Seibu-Shinjuku Line  ทางออก Waseda
  • สาย Tokyo Metro Tozai Line ทางออกหมายเลข 1 และ 5

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 960 ชั่วโมง / ปี
เวลาเรียน    จันทร์ถึงศุกร์ เช้า 8.50-13.00 น. หรือ บ่าย 13.30-17.30 น.
ระยะเวลาเรียน    คาบละ 50 นาที
ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร    เมษายน และ ตุลาคม
ระดับที่เปิดรับ    ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง
รายละเอียดหลักสูตร    สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนทั่วไป