เกี่ยวกับโรงเรียน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2530 หลักสูตรมาตรฐานสูง เพียบพร้อมไปด้วยครูที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี จึงทำให้มีระบบการเรียนการสอนที่เข้มข้นเพื่อประสิทธิผลสูงสุด มีการสอบเพื่อวัดระดับความ เข้าใจ การแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองจากหัวข้อที่ได้รับทุกวัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ ภาษาญี่ปุ่นได้มากที่สุดในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ส่งผลให้นักเรียนสามารถสอบได้คะแนนสูงในการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) และการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองโอซาก้า ดังนั้นการคมนาคมจึงสะดวก เหมาะแก่การทำงานพิเศษ มีสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง สิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมด้วยสถานศึกษาและเเหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม

ข้อดีของโรงเรียน

  • หลักสูตรมาตรฐานสูง เพียบพร้อมไปด้วยครูที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนครบครัน รวมถึงกิจกรรมชมรมและฟิตเนส
  • มีระบบช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการการศึกษาต่อในระดับสูง
  • ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมโอซาก้า
  • มีทุนการศึกษา และรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีเปอร์เซ็นต์การเข้าเรียนครบ
  • มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนจัดตลอดทั้งปี

ลักษณะการสอน

  • โรงเรียนจะให้การศึกษาผ่านทางทักษะทั้ง 4 อย่าง คือการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
  • นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แท้จริงในการจำลองสถานการณ์จริง
  • หลังจากระดับสูง หลักสูตรจะเปลี่ยนตามเป้าหมายในอนาคตของนักเรียน

การเดินทาง

สถานี Osaka สาย JR Line ทางออก Midosuji  เดิน 10 นาที

สถานี Hankyu Umeda  ทางออก Chayamachi  เดิน 7 นาที

สถานี Hanshin Umeda เดิน 10 นาที

สถานี Umeda รถไฟใต้ดิน Midosuji Line  ทางออกหมายเลข 12  เดิน 10 นาที

สถานี Nakazakicho รถไฟใต้ดิน Tanimachi Line  ทางออกหมายเลข 4 เดิน 1 นาที

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 920 ชั่วโมง / ปี

เวลาเรียน                                    จันทร์ถึงศุกร์ เช้า 00 – 13.10 น. หรือ บ่าย 13.40 – 17.50 น.

ระยะเวลาเรียน                            คาบละ 45 นาที

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร             เมษายน ตุลาคม

ระดับที่เปิดรับ                             ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง

รายละเอียดหลักสูตร                 เพิ่มศักยภาพภาษาญี่ปุ่นสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูง, ใช้เพื่อการทำงาน และเพื่อการสอบวัดระดับ

ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่: 1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015

เบอร์โทรศัพท์: +81-6-6372-1444

แฟกซ์: +81-6-6372-1544

อีเมล: nihongo@ecc.ac.jp

เว็บไซต์: www.japan.ecc.ac.jp