เกี่ยวกับโรงเรียน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523  เป็นสถาบันภาษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาประเทศญี่ปุ่น กว่า 37 ปี จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนมากถึง 7,741 คน จาก 84 ประเทศ ในทุกๆ ปี สถาบันภาษาบุงกะเปิดรับนักศึกษาจำนวนมากจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้สถาบันมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เพราะเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้ฝึกฝนการใช้ภาษาญี่ปุ่นกับนักศึกษาต่างชาติด้วยกันเอง รวมถึงนักศึกษาชาวญี่ปุ่นในสถาบันในเครือ นอกจากนี้ทางสถาบันยังได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงศึกษาประเทศญี่ปุ่น โดยรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เข้ามาศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อปรับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าเรียนในสถาบันที่กำหนด

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ชินจูกุ เขตธุรกิจสำคัญของโตเกียว เป็นแหล่งเชื่อมต่อรถไฟและรถบัสสายต่างๆ ที่จะเดินทางไปจังหวัดอื่น มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย รอบสถาบันมีร้านค้าต่างๆ มากมาย

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 900 ชั่วโมง / ปี

เวลาเรียน                                จันทร์ถึงศุกร์ 09.10 – 14.50 น.

ระยะเวลาเรียน                       คาบละ 50 นาที
ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร      เมษายน และ ตุลาคม

ระดับที่เปิดรับ                        ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง
รายละเอียดหลักสูตร          พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น และเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษาหรือสูงกว่า

การเดินทาง

สถานี Shinjuku  ทางออกทิศใต้  เดิน 7 นาที

  • สาย JR Yamanote Line
  • สาย JR Chuo Line
  • สาย JR Shonan Shinjuku Line
  • สาย JR Sobu Line

ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่: 3-22-1 Yoyogi, shibuya-ku, Tokyo 151-8521

เบอร์โทรศัพท์: +81-3-3299-2011

แฟกซ์: +81-3-3379-9063

อีเมล: bil@bunka.ac.jp

เว็บไซต์: www.bunka-bi.ac.jp, www.bunkathailand.com

Bunka Institute of Language