เปิดรับสมัครนักเรียนเทอม 1/2020

เปิดรับสมัครนักเรียนเทอม 1/2020

Waseda ทั้ง 3 สาขา กรุงเทพฯ ศรีราชา และเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน

เทอมใหม่ ปี 2563 ช่วงมกราคม-มีนาคม แล้วนะครับ..คลิก เพื่อตรวจสอบรอบวันและเวลาเรียน

สำหรับนักเรียนใหม่ดูขั้นตอนการสมัครคลิกที่นี่