เปิดรับสมัครนร.เทอม 4/2019 แล้วครับ

เปิดรับสมัครนร.เทอม 4/2019 แล้วครับ

มาแล้วครับ++ ตารางคอร์สเทอม 4/2019 น้องๆ ที่สนใจสมัครเรียน

เช็ครอบเวลาที่สนใจที่ https://waseda.ac.th/courses/courses-schedule/

ดูวิธีสมัคร https://waseda.ac.th/newapplicants/

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าทีแต่ละสาขา https://waseda.ac.th/contact-us/