การสำรองที่นั่ง

สำหรับนักเรียนปัจจุบันที่ต้องการสำรองที่นั่งของคอร์สในเทอมใหม่ จะมีขั้นตอน ดังนี้

  1. ช่วงที่เริ่มแจ้งเรียนต่อคือ สัปดาห์ที่ 7 หรือ 8 ของเทอม โดยจะมีกำหนดช่วงเวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ติดประกาศภายในรร.และประกาศในเว็บไซต์อยู่ในกำหนดการต่างๆ ประจำเทอม
  2. อาจารย์จะแจกใบแจ้งเรียนต่อ นักเรียนเลือกเครื่องหมาย x ในช่องแจ้งเรียนต่อ หรือไม่เรียนต่อ พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับทราบ หากนักเรียนไม่ทำเครื่องหมายในช่องแจ้งเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม ทางรร.จะไม่สำรองที่นั่งเรียนสำหรับเทอมถัดไปให้
  3. หากนักเรียนไม่ได้แจ้งเรียนต่อภายในกำหนด นักเรียนสามารถตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ได้ และแจ้งเรียนต่อได้เช่นกัน
  4. หากนักเรียนแจ้งเรียนต่อถือเป็นการสำรองที่นั่งอัตโนมัติ โดยไม่ได้รับนักเรียนใหม่หรือนักเรียนอื่นแทนที่จนกว่าจะหมดกำหนดชำระเงิน

การชำระค่าเรียน

นักเรียนที่ได้สำรองที่นั่งไว้จะต้องชำระค่าเรียนภายในกำหนด ซึ่งทางรร.ประกาศไว้ โดยชำระเป็นเงินสดที่รร. หรือผ่านการโอนเงินไปยังบัญชีของรร. และส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมายังอีเมล์ของรร. (กรุณาดูข้อมูลที่ ติดต่อเรา) พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลและคอร์สเรียนที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว

รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี   บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสาทร ประเภทกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 101-3-01017-1

**กรณีที่นักเรียนสำรองที่นั่งแล้ว แต่ไม่ชำระค่าเรียนภายในกำหนด ที่นั่งจะถูกตัดอัตโนมัติ หากนักเรียนต้องการเรียนต่อจะต้องตรวจสอบที่นั่งอีกครั้ง หากมีที่นั่งว่างจะต้องชำระค่าเรียนพร้อมกับค่าธรรมเนียมล่าช้า 200 บาท**