โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
วาเซดะ (กรุงเทพฯ)

ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้องเลขที่ 501
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

วันทำการ: ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: เวลา 09.00-20.00 น. ยกเว้นช่วงปิดเทอมจะปิดทำการเวลา 18.00 น.
วันศุกร์ และ วันเสาร์: เวลา 09.00-18.00 น.
วันอาทิตย์: เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นช่วงปิดเทอมโรงเรียนจะไม่เปิดทำการ

: 0-2670-3456

: 089-139-2662 , 080-269-0678

: info@waseda.ac.th

: wasedathailand

: WASEDA.BKK

: @thaiwaseda

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่ยวาเซดะ (กรุงเทพฯ)
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 5